Cao universitair medische centra

artikel 14.6 Dubbel dienstverband

Ten aanzien van de medisch specialist die zowel een dienstverband heeft met het umc als met de universiteit, bepalen de raad van bestuur en het college van bestuur in overeenstemming: 

  1. de wijze waarop de wederzijdse bevoegdheden worden uitgeoefend; 
  2. de toepasselijkheid van de geldende rechtspositieregimes.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl