Cao universitair medische centra

artikel 14.1 Toepassingsbereik

  1. Dit hoofdstuk heeft betrekking op medisch specialisten. 
  2. Voor zover in deze cao niet anders is bepaald, zijn de overige hoofdstukken van de cao mede van toepassing op medisch specialisten. 
  3. De werkgever kan afwijkende regelingen vaststellen voor medisch specialisten, dan wel voor die categorie specifieke afspraken maken. 
  4. Het professioneel statuut opgenomen in bijlage I bij deze cao is van toepassing op de medisch specialist. 
  5. Artikel 4.2 (functiewaardering) is niet van toepassing op de medisch specialist.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl