Cao universitair medische centra

artikel 13.6 Opleidingsreglement

Het opleidingsreglement aios is opgenomen in bijlage H van deze cao.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl