Cao universitair medische centra

artikel 12.13 BWUMC

Op de medewerker aan wie ontslag wordt verleend, is de BWUMC zoals opgenomen in bijlage P van toepassing.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl