Cao universitair medische centra

artikel 12.1 Algemeen

  1. De werkgever kan de medewerker voor zijn volledige arbeidsduur of voor een gedeelte daarvan ontslag verlenen. 
  2. Het ontslagbesluit vermeldt de datum van ingang van het ontslag. 
  3. Het ontslagbesluit vermeldt het aantal uren waarvoor de medewerker ontslag wordt verleend als het ontslag een gedeelte van zijn arbeidsduur betreft. 
  4. Het minimum waarvoor de werkgever ontslag verleent bedraagt vijf uren, dan wel - indien de voor de medewerker geldende arbeidsduur minder dan 10 uren bedraagt - de helft van de arbeidsduur.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl