Cao universitair medische centra

artikel 1.7 Sociaal beleidskader

  1. De werkgever stelt, nadat daarover overeenstemming is bereikt met de meerderheid van de centrales, een sociaal beleidskader vast.
  2. In het sociaal beleidskader worden in ieder geval opgenomen:
    1. de maatregelen en instrumenten die van toepassing zijn voor de opvang van de personele gevolgen van een belangrijke organisatiewijziging;
    2. de wijze waarop het herplaatsingsonderzoek plaatsvindt;
    3. de definitie van het begrip passende functie. 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl