Cao universitair medische centra

artikel 1.6 Reorganisatiecode

 1. De werkgever stelt een reorganisatiecode vast voor organisatiewijzigingen. Hierbij heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht.
 2. In de reorganisatiecode wordt ten minste opgenomen:
  1. de procedure volgens welke de besluitvorming plaatsvindt;
  2. het recht van de betrokken medewerkers ten minste eenmaal op het reorganisatieplan te reageren voordat advies gevraagd wordt aan de ondernemingsraad;
  3. dat in het reorganisatieplan dat voor advies aan de ondernemingsraad wordt voorgelegd aandacht wordt besteed aan:
  • doel van de organisatiewijziging;
  • gebied dat betrokken is bij de organisatiewijziging;
  • huidige en beoogde organisatie en formatie;
  • verwachte personele gevolgen;
  • opvang van de personele gevolgen;
  • tijdsplanning.
 3. De werkgever zendt de reorganisatiecode aan de centrales. 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl