Cao universitair medische centra

bijlage M: Nadere afspraken tussen cao-partijen in de Cao UMC 2005-2007 en Cao UMC 2007

Cao-partijen hebben ingestemd met het Akkoord Cao UMC 2005-2007 van 22 december 2005 (NFU-nr. 053718), het Akkoord aanvulling Cao UMC 2005-2007 van 29 juni 2006 (NFU-nr. 061663) en het Akkoord Cao UMC 2007 van 11 juli 2007 (NFU-nr. 072396). Afspraken tussen cao-partijen met betrekking tot de Cao umc die niet zijn opgenomen in hoofdstukken 1 tot en met 19 of de bijlagen A tot en met L zijn in deze bijlage opgenomen.

Investeren in arbeidsomstandigheden 
De werkgever zal in het kader van de bedrijfsgezondheidszorg via doorverwijzing van de bedrijfsarts de medewerkers een zorgfaciliteit aanbieden voor psychosociale begeleiding en begeleiding bij klachten met betrekking tot houding en bewegingsapparaat, dan wel het toepassen van goede tilmethoden.

Verpleegkundig Advies 
Cao-partijen bevelen aan dat ieder huis voorziet in een adequate vorm van advisering vanuit de verpleging, teneinde de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te verbeteren. De vormgeving is een lokale aangelegenheid, waarbij de instelling van een Verpleegkundige adviesraad een mogelijke optie is.

Aanpassing cao aan gewijzigd Arbeidstijdenbesluit 
De umc's zullen geen gebruik maken van de opt-out mogelijkheid genoemd in het Arbeidstijdenbesluit.


 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl