Cao universitair medische centra

bijlage G: Stagevergoeding

Toepassingsbereik 
Met ingang van 1 maart 2002 is een stagevergoedingsregeling van kracht voor: 

  • leerlingen in opleiding voor de functie verpleegkundige, operatieassistent, anesthesieassistent, radiologisch laborant, radiotherapeutisch laborant en medisch nucleair werkende die vanwege hun opleidingsroute niet in aanmerking komen voor zakgeld of niet in dienst zijn bij het ziekenhuis. 
  • MLO en HLO-stagiaires binnen de diagnostische laboratoria, met dien verstande dat waar geen onderscheid mogelijk is tussen diagnostisch en research laboratorium het laboratorium wordt aangemerkt als diagnostisch laboratorium.

Omvang
De stagevergoeding wordt gegeven voor stages langer dan 1 maand en bedraagt € 250,00 bruto per maand bij een fulltime stage. Vanaf 1 oktober 2013 bedraagt de stagevergoeding € 308,00 bruto per maand bij een fulltime stage. Deze vergoeding wordt geacht tevens alle eventuele onkosten (waaronder ook reiskosten) te dekken. 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl