Big Data: ‘Help, de dokter verzuipt!’

De uitdagingen en perspectieven van Big Data

Gevraagd naar de verwachte trends in Big Data in de komende decennia, zien de deelnemers aan de Masterclass vier belangrijke uitdagingen: 

  1. Toepasbaarheid: Hoe halen we nieuwe kennis en diensten uit die berg van data?
  2. Interoperability: Van de vier ‘FAIR-kenmerken’ van bruikbare Big Data, wordt de brede inzetbaarheid van de data als het grootste probleem gezien.
  3. Waar halen we het geld en de mensen vandaan? IT wordt nog gezien als ‘slechts’ infrastructuur. In veel sectoren, waaronder de zorg, ontbreekt het eenvoudigweg aan specialisten die voldoende kennis hebben van informatie technologie.
  4. Hoe breng je het voorbij de hype? De negatieve kanten van Big Data, zoals de vermeende aantasting van de privacy, krijgen veel aandacht; totdat het van abstract ineens concreet wordt, en mensen de voordelen zien van het gebruik van de groeiende berg informatie.
  5. Multidisciplinariteit: Hoe kunnen ook andere disciplines omgaan met Big Data. Dat stelt eisen aan taal. Data- en IT-specialisten kunnen de vragen niet stellen en degenen die de vragen wel kunnen stellen (artsen, verpleegkundigen, huisartsen, hogescholen, device ontwikkelaars, clinical trial developers, industrie)  weten niet wat ze uit data kunnen halen. 

Wanneer de deelnemers wordt gevraagd naar hun toekomstperspectieven voor Big Data in de zorg, komen zij tot een bont palet van vergezichten.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl