Big Data: ‘Help, de dokter verzuipt!’

Big Data: ‘Help, de dokter verzuipt!’

Sinds 2010 organiseert de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Masterclasses voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee wil de NFU bijdragen aan de kennis en het begrip dat nodig is om in het beleid te kunnen omgaan met de actuele maatschappelijke opgaven.

Dit is een verslag van de tiende bijeenkomst op 16 juni 2016 in Rotterdam, met als thema: Big Data.


Big Data

Een oude ‘hype’?
Soms lijkt het wel een beetje een hype, die Big Data; een ‘buzz word’, waarmee de snelle jongens op de spreekwoordelijke Zuidas laten horen dat ze bij de tijd zijn. Maar de gastheer van deze Masterclass, professor Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC, helpt zijn gasten uit de droom. ‘Big Data zijn op zijn minst al zo oud als het werk van de Britse arts John Snow. Alleen door in 1854 de gegevens van zesduizend Londense cholerapatiënten systematisch te analyseren, kon hij ontdekken dat de bron van de grootste cholera-epidemie tot dat moment gelegen was bij één waterpomp op Broadstreet. Big data avant la lettre’, aldus Kuipers.

Onder voorzitterschap van internist en hoogleraar farmacologie professor Paul Smits, decaan van het Radboudumc in Nijmegen, hebben de volgende sprekers inleidingen verzorgd op deze masterclass:

Erik Hekman, UCREATE:
Sociale Data & gezondheidszorg

Professor Andre Dekker, Maastro & Data4LifeSciences:
Van Big Data naar betere zorg

Dr Paula Janssen, Erasmus mc:
Handboek voor verantwoord databeheer

Dr Peter-Bram ’t Hoen, Human genetics bioinformatics research group, LUMC:
De uitdagingen van Big Data

Daarnaast hebben de deelnemers onderleiding van UCREATE gediscussieerd over de verwachte uitdagingen en perspectieven van Big Data in de zorg. Hier vindt u een verslag van die discussie

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl