Dialoog! - page 41

dialoog! • 41
Patiënten met schildkliercarcinoom doorlopen in het
UMCG een complex behandeltraject dat over veel schijven
loopt. Om het proces voor de patiënten meer geolied te
laten verlopen en de afstemming van het behandeltraject
verder te optimaliseren, maakte Adrienne Brouwers, nucle-
air geneeskundige, gebruik van de methodiek collabora-
tieve outputsturing.
Wat wilde u verbeteren?
“Bij schildklierkanker zijn drie disciplines intensief betrokken. Veel-
al constateert de endocrinoloog de ziekte, snijdt de chirurgisch
oncoloog de schildklier weg en geeft de nucleair geneeskundige
het radioactief jodium. Deze disciplines vallen ook nog eens elk
onder een andere sector. We merkten aan reacties van patiën-
ten dat de informatievoorziening voor verbetering vatbaar was.
Brieven waren niet altijd duidelijk en patiënten werden door ver-
schillende afdelingen aangeschreven over hetzelfde onderwerp.
Telefoontjes van patiënten konden via allerlei routes bij iedere
specialist binnenkomen. Iedereen deed zijn best, maar we losten
te veel ad hoc op. Voor een echte verbeterslag moesten we met
alle disciplines aan de slag.”
Collaboratieve
outputsturing helpt bij
complexe vraagstukken
Samen werken aan samenwerking
interview
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44
Powered by FlippingBook