Dialoog! - page 40

kort
Gun uzelf een
bewegingstussendoortjes
Elke dag even stevig bewegen is goed voor uw gezondheid. Het omgekeerde geldt
jammer genoeg ook: weinig bewegen kan uw gezondheid op den duur schaden.
Dat weten we natuurlijk al lang, maar de praktijk is weerbarstig. Met bewegen
hoeft u niet te wachten tot na werktijd. Gun uzelf bewegingstussendoortjes. Maak
lunchwandelingen, loop de lift vaker voorbij en benut de gangen en trappenhui-
zen. Fitness in de baas zijn tijd! De campagne ‘AMC on the Move’ stimuleerde
bewegen tijdens werktijd op een verfrissende manier met een knipoog: appels voor
traplopers, gratis lunchpauzefietsen, verstopte cadeautjes in trappenhuizen en
gratis stappentellers met een competitie wie de meeste stappen zet. Een succes!
dialoog! • 40
Cao umc 2013-2015 online:
makkelijk te raadplegen
Hoe zit het precies met vergoeding van opleidingskosten? Hoeveel jaar
mag u persoonlijk budget opbouwen? Wat is een brugdag? U vindt de
antwoorden in de Cao umc 2013-2015. En die is niet alleen op papier te
maar ook online. Er is een volledige versie van de cao in het
en in het
. En er is een versie van de hoofdlijnen van de
et
. Handig!
Bespeel je werk
Wilt u als team op een leuke manier oefenen met het voeren van een dia-
loog en met medewerkerschap? Met het spel ‘Bespeel je werk’ oefent u al
spelend uw dialoogvaardigheid en wisselt u ideeën, ervaringen en stand-
punten uit. Zo leert u elka
n doet u nieuwe ideeën op over
de invulling van u
p.
Meer informatie? bespeeljewerk@umcg.nl.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44
Powered by FlippingBook