Dialoog! - page 37

dialoog! • 37
Tijdens de opleiding is het voor een aios vaak spitsuur in
zijn leven door een combinatie van drukke baan, jonge
kinderen en onderzoek doen. Menig aios worstelt dan ook
met de vraag “hoe hou ik alle bordjes in de lucht in deze
veeleisende omgeving?” Anne*, aios in het UMC Utrecht,
zocht naar praktische tips voor het omgaan met al deze
verantwoordelijkheden. Ze besloot de cursus ‘Duurzaam
dokteren, leven en opleiding in balans’ te volgen.
Tijdens workshop bleek al snel dat alle deelnemers vrijwel
dezelfde vragen hadden. Anne: ”Je wilt iedere patiënt zorgvuldig
behandelen, maar er komen zoveel andere tijdrovende klussen
bij. Hoe stel je prioriteiten? En kun je wel nee zeggen?”
“Een herkenbaar dilemma”, licht Inge Meyer, trainer van de work-
shop Duurzaam dokteren toe. “Veel aios durven geen nee te
zeggen tegen een extra klus of vraag, omdat ze bang zijn voor
negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling in de opleiding. In de
workshop benadruk ik dat anderen altijd meer aan je zullen vra-
gen, en dat je dus echt zelf de grenzen moet bepalen.”
Grenzen stellen
Grenzen stellen is voor veel aios moeilijk. Maar het helpt als je
meer inzicht hebt in wat je energie kost en wat je energie ople-
vert. Anne: “Ik heb tijdens de workshop geleerd wat mijn valkui-
len zijn, maar ook waar mijn kracht ligt. Het heeft me geholpen
om zaken los te laten die ik niet kan beïnvloeden en bewuster
voor mezelf te zorgen, waardoor ik meer energie krijg.”
Persoonlijke effectiviteit
Inge: “Veel aios streven naar perfectionisme. Ze willen een per-
fecte dokter zijn én een goede partner én een goede ouder. De
bewustwording van hun eigen werkwijze, waarom ze tegen zaken
aanlopen, maar vooral hoe ze beter gebruik kunnen maken van hun
tijd en kwaliteiten, vergroot hun persoonlijke effectiviteit. Bovendien
leren de aios tijdens de workshop ook heel veel van elkaar; ze geven
elkaar tips en komen met direct toepasbare oplossingen!”
*Op verzoek van de aios is de naam veranderd.
Een goede dokter moet
ook voor zichzelf zorgen
Motto: je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen
interview
praktische info
, is
een workshop speciaal voor aios en bestaat uit twee
dagdelen.
De dokter is ook maar een mens
“De jongere generatie medisch specialisten (in oplei-
ding) realiseert zich meer dan vroeger, dat er ook een
leven is buiten het ziekenhuis. De inzet voor het vak
verandert niet, maar we moeten de organisatie van de
opleiding en het werk er wel meer op afstemmen. We
zullen er aan moeten wennen dat de dokter niet meer
onbeperkt aanwezig is in het ziekenhuis. De dokter
is ook maar een mens die gezond de eindstreep wil
halen.”
Dick Hamaker, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden, CMHF
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook