Dialoog! - page 36

dialoog! • 36
Rouw is een verliesreactie op bijvoorbeeld het plotseling overlijden
van een partner, een kind met een levensbedreigende ziekte, een
afgebrand huis, een miskraam, agressie, een traumatische werk-
ervaring of het kwijtraken van je baan bij een reorganisatie. In de
cursus ‘Zicht op verlies en rouw op het werk’ kwamen verschil-
lende vormen van verlies aan de orde. Hoewel ieder mens op zijn
eigen manier op ingrijpende situaties reageert, zijn er wel vergelijk-
bare verwerkingspatronen te herkennen.
Scheiding werk en privé
Veel mensen zeggen: “ik houd privé en werk strikt gescheiden”.
Echter, zo simpel is het niet. Het leven van iemand die met verlies
en rouw te maken krijgt, is vaak ineens ingrijpend veranderd en
verwarrend. Privéomstandigheden hebben invloed op het werk
en andersom.
Verdriet erkennen
Anneke legt uit wat er in de cursus is behandeld: “Bij een reor-
ganisatie is het normaal dat een proces van onthechting plaats-
vindt, zelfvertrouwen en waardigheid worden aangetast als het
toekomstperspectief onzeker wordt. Hoe ga je hier mee om?
Hoe laat je oude situaties los en stel je je in op de nieuwe, niet
te keren, situatie. Je kunt niet zomaar loslaten, maar wel op een
andere manier vasthouden en verdergaan. Tijdens de onthech-
ting zijn boosheid en verdriet normaal. Geef mensen daarvoor
voldoende ruimte. Het helpt niet oplossingen vóór iemand te
bedenken. Houd wel contact en check hoe het is en wat je kunt
doen of laten om iemand in het rouwproces te steunen. Geef
aandacht, waardoor iemand zich werkelijk gezien en gehoord
weet en betrokkenheid voelt bij het team. Pas wanneer iemand
zich in zijn verdriet erkend voelt, kan er weer vooruitgekeken
worden. Mijn rol als leidinggevende is niet om naast iemand in de
put te gaan zitten, maar om hem eruit te helpen.”
interview
praktische info
‘Zicht op verlies en rouw op het werk’, is een cursus
voor leidinggevenden/coördinatoren die aandacht wil-
len besteden aan attitude, kennis en aanpak in verlies-
situaties. De cursus bestaat uit een dagdeel theorie
en een dagdeel oefenen met een acteur. De cursus
is geïnitieerd door CNV Publieke Zaak en uitgewerkt
door bedrijfsmaatschappelijk werk van UMCG.
persoonlijk budget
Ik heb vorig jaar een laptop gekocht om thuis te
werken. Wat ik een heel goede besteding vind, is het
bezoek van mijn team aan de secretaressedag.
krijgt energie van...
Leidinggeven aan een team waarin medewerkers
elkaar respecteren, waarderen en waar een goede
samenwerking is.
Bewust aandacht voor
welbevinden
“CNV Publieke Zaak vindt welbevinden op het werk
net zo belangrijk als andere arbeidsvoorwaarden.
We hebben altijd veel aandacht besteed aan ethi-
sche vraagstukken. ‘Zicht op verlies en rouw op het
werk’ stelt mensen in staat om als werknemer én als
collega moeilijke kwesties bespreekbaar te maken
en gezamenlijk naar een manier te zoeken om hier
goed mee om te gaan. Wij vinden dat een relevante
bijdrage aan goede onderlinge arbeidsverhoudingen,
waardoor mensen sterker in hun werk staan. Daar
staat CNV voor.”
Aaldert Mellema, Bestuurder Zorg, CNV Publieke Zaak
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook