Dialoog! - page 35

dialoog! • 35
Bij een ingrijpende reorganisatie van de Zorgadministratie
in het UMCG zocht Anneke Palland (54), hoofd Zorgadmi-
nistratie van de Intensive Care Volwassenen, naar hand-
vatten om haar medewerkers te kunnen ondersteunen. Ze
volgde de cursus ‘Zicht op verlies en rouw’ voor leiding-
gevenden.
Leidinggevenden leren coachen bij baanverlies
interview
Rouw
op het werk
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook