Dialoog! - page 34

dialoog! • 34
onderzoek
Jessie Koen, organisatiepsycholoog aan de Universiteit
van Amsterdam, doet in opdracht van SoFoKleS* onder-
zoek naar duurzame inzetbaarheid en hoe leidinggevenden
dit kunnen stimuleren bij hun medewerkers.
“Mijn onderzoek heeft drie belangrijke handvatten opgeleverd,
waarmee leidinggevenden de inzetbaarheid van medewerkers en
hun werktevredenheid kunnen vergroten. En door eerder onder-
zoek weten we dat inzetbare en tevreden medewerkers loyaler
zijn en beter presteren.
Stapje extra
Eerste handvat: geef medewerkers uitdagende taken. Dat hoeft
niet groots te zijn, het gaat om een stapje extra. Bijvoorbeeld een
presentatie houden of een stagiaire begeleiden. Of laat medewer-
kers zelf uitzoeken hoe werkzaamheden het best gedaan kunnen
worden, in plaats van het uit te leggen. Of delegeer een deel van
de eigen werkzaamheden. Leidinggevenden kunnen medewer-
kers natuurlijk ook vragen welke uitdagingen bij ze passen.
Ontwikkelingsgericht leidinggeven
Tweede handvat: wees gericht op ontwikkeling van medewer-
kers. Dat is beter dan alleen gericht te zijn op prestaties. Een
combinatie van prestatie- en ontwikkelingsgerichtheid is zelfs
nog beter. Dus beoordeel medewerkers niet alleen op cijfers en
productie, maar geef ze de ruimte om zich te ontwikkelen en
stimuleer het. De veelvoorkomende angst dat medewerkers dan
eerder geneigd zijn te vertrekken is ongegrond. Het tegendeel is
waar, blijkt uit onderzoek. Investeren in medewerkers loont juist:
inzetbare medewerkers zijn gemotiveerder, presteren beter en zijn
meer betrokken bij de organisatie.
Oudere leidinggevenden
Derde handvat: Oudere leidinggevenden (55+) doen er goed
aan om extra aandacht te besteden aan de inzetbaarheid van
hun werknemers. Medewerkers nemen zelf vaak al initiatief om
hun inzetbaarheid te verhogen, maar medewerkers van oudere
leidinggevenden doen dat minder dan medewerkers van jongere
leidinggevenden.
Geen handvat, maar wel aardig om te weten: een verschil tussen
vrouwelijke en mannelijke leidinggevenden heb ik niet gevonden.
Maatwerkafspraken
Leidinggevenden kunnen dus helpen om de inzetbaarheid - en
daarmee de betrokkenheid en werkprestatie - van hun medewer-
kers te bevorderen door hun uitdaging te bieden en door gericht
te zijn op hun ontwikkeling. Het is daarbij belangrijk dat leidingge-
venden hun medewerkers de ruimte bieden om maatwerkafspra-
ken te maken, zodat medewerkers ook zelf hun inzetbaarheid
kunnen verhogen.”
is het arbeidsmarktfonds voor de kennissector. Tot
die sector behoren de umc’s. In SoFoKleS werken werkgevers
en werknemersorganisaties samen om onder andere duurzame
inzetbaarheid te stimuleren.
Leidinggevenden:
daag uw medewerkers uit!
Investeren in medewerkers loont: inzetbare medewerkers zijn gemotiveerder,
presteren beter en zijn meer betrokken bij de organisatie
Het is belangrijk dat leidinggevenden
hun medewerkers de ruimte bieden
om maatwerkafspraken te maken.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44
Powered by FlippingBook