Dialoog! - page 33

dialoog! • 33
een laborant een programmaatje te schrijven om het persoonlijk
scholingsbudget te berekenen dat wij hanteren op de afdeling.
De medewerker voerde precies uit wat ik had gevraagd. Hij vroeg
mij daarna: ‘Mag ik zelf eens proberen om het op een andere
manier te doen.’ Mijn reactie: ‘Natuurlijk, ik zie graag het resul-
taat.’ Dat was vele malen beter dan wat ik bedacht had. Conclu-
sie: je kunt beter je idee delen in de vorm van een droom, dan in
gedetailleerde instructies.”
2 Soms moet je dingen negeren om de aandacht te krijgen
“Van nature ben ik nogal direct en redelijk dwingend. Als ik iets
niet goed vind, geef ik dat veel aandacht. Ook bij medewerkers.
Iemand die minder goed functioneerde, stond in mijn schijnwer-
per. Resultaat: diegene koppelt mijn aandacht aan negativiteit en
wordt daar niet vrolijk van. Op korte termijn kan dit wel vruchten
afwerpen, want met voldoende dwang krijg je wel het beoogde
resultaat. Maar als je een relatie wilt opbouwen, dan is het van
groot belang om je te richten op de persoon en soms het pro-
bleem totaal te negeren. Op termijn geeft dat het resultaat dat je
wilt. Je overtuigt iemand door wederzijds respect.”
3 Blootgeven van je ware zelf
“Ik ben enorm resultaatgericht en vind het heerlijk om ergens
naar toe te werken en ging ervan uit dat iedereen zo is, terwijl ik
nu geleerd heb dat er ook mensen zijn die meer gericht zijn op
behoud en het voorkomen van verlies. Ik vind het nog steeds
fijn om in een teamvergadering te bespreken wat voor geweldig
resultaat we hebben neergezet, maar ik snap inmiddels ook wel
dat ik wat van mezelf moet laten zien om niet een onpersoon-
lijke leider te lijken. Als ik vertel over mijn voetbalwedstrijd en dat
ik deze zomer ga kamperen, krijg ik verhalen terug. Dan kun-
nen we op een ander moment ook moeilijker zaken bespreken.
interview
Je kunt beter je idee delen in de
vorm van een droom, dan in
gedetailleerde instructies.
persoonlijk budget
Een Master of Business Administration (MBA) bij
Webster University in Leiden. Dit is een Amerikaanse
universiteit met een vestiging in Nederland.
Wat je laat zien moet wel authentiek zijn, door trucjes prikken
mensen zo heen.”
Tot zo ver de mail van Niels. Daarmee heeft hij bij dit artikel toch
weer een groot deel van het resultaat bepaald!
praktische info
De
is een intensief leider-
schapsprogramma voor nieuw leidinggevenden in
VUmc. Zes modules en bijeenkomsten in een half
jaar. Een coproductie van VUmc P&O, Vumc Acade-
mie en DBR.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44
Powered by FlippingBook