Dialoog! - page 28

dialoog! • 28
tigheidsdiensten moet je gewoon doen, maar ik kan nu kiezen
voor een twaalf uursdienst op zaterdag. Dan zorgt mijn man thuis
voor de kinderen. Of voor een dienst van ‘s middags vijf tot ‘s
avonds elf; dan komt mijn man iets eerder thuis. Heel fijn.”
Favoriete rooster
Hoe werkt Zelf roosteren? Eerst even terug naar het systeem van
het oude rooster. Toen konden de verpleegkundigen bij de roos-
termaker vier diensten opgeven die ze graag wilden hebben en
vier die ze per se vrij wilden zijn. Rosita koos meestal de nacht-
diensten die haar het best uitkwamen en hoopte maar dat de
rest van de diensten goed in te passen zouden zijn in het gezins-
leven; een flexibele oppas dichtte de gaten. In de nieuwe situatie
vullen medewerkers in een eerste ronde zélf hun favoriete rooster
in op de computer. Daarbij krijgen ze vier jokers om voorkeuren
voor een dienst of vrije tijd aan te geven. In de tweede ronde
zien ze op het scherm waar overboekingen staan of gaten vallen.
Hierover gaan de medewerkers met elkaar in gesprek. Wie dien-
sten verschuift om knelpunten op te lossen, krijgt bonuspunten.
In de derde ronde maakt de roostermaker het rooster sluitend,
dan hoeft er veelal nog maar een enkele dienst omgezet te wor-
den. Wie veel bonuspunten heeft, blijft daarbij buiten schot. Rosi-
ta krijgt bijna altijd haar voorkeursrooster. “In de tweede ronde ruil
ik meestal wel een dienst, dan overleggen we even: ‘Heb jij een
bruiloft? Dan schuif ik wel.’ Zelf roosteren doe je niet alleen.”
interview
persoonlijk budget
O.a. mijn kwaliteitsregister, boeken en een cursus.
krijgt energie van...
Van mijn kinderen. Da’s een cliché, maar als ik eens
chagrijnig opsta en ik haal mijn jongste van vier uit
bed, krijg ik altijd een glimlach. Zoveel levens-
vreugde. Dan is mijn dag ook weer goed.
praktische info
Op de
vindt u meer infor-
matie over de opzet van het project en de ervaringen
van medewerkers.
Zelf roosteren is mede mogelijk gemaakt door subsi-
die uit het
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...44
Powered by FlippingBook