Dialoog! - page 27

dialoog! • 27
Sinds juli 2013 loopt op de IC-unit van Neonatologie in het
Radboudumc de pilot Zelf roosteren. Medewerkers kiezen
zelf hun diensten en roosteren die in. In een innovatieve
organisatie hebben medewerkers ruimte nodig voor eigen
verantwoordelijkheid, interactie en samenwerking. Zelf
roosteren sluit hier perfect bij aan. Door de zeventig ver-
pleegkundigen zelf de verantwoordelijkheid te geven over
hun werktijden, hebben ze meer grip op de balans werk-
privé. Hierdoor staan ze met meer energie aan het bed van
de patiënt.
Een werkgroep heeft de pilot grondig aangepakt. Onderzocht is
de benodigde bezetting en de behoefte aan verschillende dien-
sten in tijdsduur en aanvangstijd. Er zijn nu naast de gebruikelijke
diensten van acht uur ook diensten van zes, negen en twaalf
uur. De zes uursdiensten van negen tot drie zorgen bijvoorbeeld
voor een betere bezetting in de piekuren en zijn geliefd bij ouders
met schoolkinderen. Randvoorwaarde bij de pilot was dat er niet
meer overdrachtsmomenten zouden komen; de kwaliteit van de
patiëntenzorg staat voorop. Verpleegkundige Rosita Wellink (34):
“We hebben ongekende flexibiliteit in werktijden. De onregeIma-
interview
Zelf roosteren geeft grip
op werk-privébalans
Verpleegkundigen op de IC-unit Neonatologie kiezen
zelf hun diensten en roosteren ze ook zelf in.
Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, interactie en samenwerking
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...44
Powered by FlippingBook