Dialoog! - page 24

dialoog! • 24
achtergrond
Herman Wijffels, hoogleraar ‘duurzaamheid en maat-
schappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht, was
spreker op een Dialoog-conferentie voor de umc’s over
duurzame inzetbaarheid. Hij pleit voor duurzame sociale
verbindingen op het werk, waardoor de potenties van
medewerkers beter worden benut.
“Veel organisaties zijn nog steeds gestoeld op ideeën van rond
de vorige eeuwwisseling. Piramidevormig met hiërarchie en stu-
ring via command-and-control. Toen de industrialisatie begon
was de Nederlandse bevolking amper geletterd. Tegenwoordig
is ongeveer iedereen op een behoorlijk niveau van ontwikkeling
en opleiding gebracht. Dat noemen we emancipatie. De kern
van emancipatie is ontvoogden, het wegnemen van de bescher-
mende hand. In die fase komen we nu. Mensen hebben zoveel
potentie dat het doodzonde is om er niet ten volle gebruik van te
maken. In veel gevallen wordt nog niet de helft van wat iemand
kan benut, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Dat is zonde
voor de mensen, voor de organisaties en voor de maatschappij.
We zijn door de emancipatie geïndividualiseerd. Dat beschouw
ik als positief, want individualisering is het ontwikkelen van een
hoger niveau van bewustzijn. Je bent een individueel mens,
weliswaar in verbinding met anderen, maar jij bent hier op deze
wereld om te doen waarvoor jij gekomen bent. Jij bepaalt wat
jouw bijdrage is aan het functioneren van de samenleving. Of,
zoals Nelson Mandela zei: ‘you are the steward of your own
soul’. We kunnen niet meer voort met arbeidsverhoudingen,
waarin alles collectief geregeld is, want dan zit je in die oude
command-and-control-structuren, terwijl je je individualiteit kwijt
moet kunnen. Je moet volwassen worden behandeld om als
volledig mens in het werk te kunnen staan. En dat is precies wat
de umc’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid willen berei-
ken: volwaardige arbeidsverhoudingen, waarin de potenties van
de mens ten volle tot ontwikkeling komen; dat is het echte leven.
Het persoonlijk budget, waarover medewerkers zelf kunnen
beschikken, past precies in dat plaatje.
Het is moedig van de cao-partijen, vooral van de werknemers-
organisaties, dat ze op het gebied van duurzame inzetbaarheid
een koplopersrol hebben durven pakken in de Nederlandse
arbeidsverhoudingen.”
You are the steward
of your own soul
We willen in het werk de potenties van de mens ten volle tot bloei laten komen
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...44
Powered by FlippingBook