Overzicht publicaties

Wis filters

Er zijn 113 publicaties gevonden.
Titel Categorie Datum

Raamplan Artsenopleiding - maart 2020

Onderzoek en innovatie 28-05-20

Raamplan Medical Training Framework 2020 - May 2020

Onderzoek en innovatie 28-05-20

Dismissed from the umc - what now?

Personeel 07-11-19

Ontslag uit het umc - Wat nu?

Personeel 07-11-19

Ten principles for Socially Responsible Licensing

Onderzoek en innovatie 01-07-19

Research and Innovation with and for the healthy region

Onderzoek en innovatie 11-06-19

Tien principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren

Onderzoek en innovatie 11-06-19

Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio

Het plan beschrijft hoe de umc’s in de regio hun kennis en expertise kunnen inzetten, samen met collega-ziekenhuizen, burgers, patiënten, zorgverleners, onderwijsinstituten, bedrijfsleven en zorgverzekeraars. Het schetst hoe partijen samen de meest urgente en regio-gebonden vraagstukken op het gebied van preventie en gezond leven en zorg kunnen inventariseren....
Onderzoek en innovatie 01-04-19

NFU reaction to Horizon Europe

Onderzoek en innovatie 03-07-18

Kennisagenda personalised medicine

Kennisagenda personalised medicine - Nationale Wetenschapsagenda route personalised medicine
Onderzoek en innovatie 07-05-18

Kennisagenda regeneratieve geneeskunde

Kennisagenda regeneratieve geneeskunde - Nationale Wetenschapsagenda route regeneratieve geneeskunde
Onderzoek en innovatie 07-05-18

Kennisagenda Preventie

Kennisagenda preventie - Nationale Wetenschapsagenda route Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
Onderzoek en innovatie 07-05-18

CWTS-analyse 2016

Bibliometric study on Dutch university medical centers 2004-2015/2016
Onderzoek en innovatie 01-05-18

Citrienfonds projectenwaaier

Kwaliteit van zorg 01-12-17

Governancecode Zorg 2017

Governancecode Zorg 2017
Algemeen 05-07-17

Koersboek dedicated schakeljaar 2014-2017

Onderwijs en opleiding 22-06-17

Concentratie van IAT-zorg in Nederland

Patiëntenzorg 16-06-17

Nationaal Plan Open Science

Onderzoek en innovatie 09-02-17

Regeneratieve geneeskunde

Dit is een verslag van de elfde masterclass voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport georganiseerd door de NFU op 26 januari 2017 met als thema: Regeneratieve geneeskunde.
VWS 26-01-17

NFU Position Paper for the Interim Evaluation of Horizon 2020

Onderzoek en innovatie 24-01-17

CWTS-analyse 2015

Bibliometric study on Dutch academic medical centers 1998-2014/2015
Onderzoek en innovatie 21-11-16

Set of Guidelines Dealing with Intellectual Property Rights (IPR) for academic start-ups

Onderzoek en innovatie 07-11-16

FAQ on Set of Guidelines Dealing with Intellectual Property Rights (IPR) for academic start-ups

Onderzoek en innovatie 07-11-16

Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER) richting academische start-ups

Onderzoek en innovatie 07-11-16

FAQ Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER) richting academische start-ups

Onderzoek en innovatie 07-11-16

Adviesrapport commissie Verkenning Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening

Adviesrapport commissie Verkenning Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening
Onderzoek en innovatie 25-10-16

Kwaliteitsvisie NFU 2017-2020 Meer waarde voor de patiënt

In Meer waarde voor de patiënt wordt geschetst hoe belangrijke maatschappelijke thema’s als ‘patiënt empowerment’, ‘betekenisvolle informatie’ en ‘lerende organisaties’ bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteit.
Patiëntenzorg 09-09-16

Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie’

2016
Patiëntenzorg 09-09-16

Big Data: ‘Help, de dokter verzuipt!’

Dit is een verslag van de tiende masterclass voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport georganiseerd door de NFU op 16 juni 2016 in Rotterdam, met als thema: Big Data.
VWS 08-07-16

National Plan (English)

National Plan (Engelstalig)
Onderzoek en innovatie 09-06-16

Cao universitair medische centra 2015-2017

Personeel 23-02-16

Nationaal plan

Onderzoeksagenda naar sustainable health
Onderzoek en innovatie 18-02-16

Cao University Medical Centres 2015-2017

Personeel 29-01-16

Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Ouderenzorg verdient extra aandacht in scholing. In het Nationaal Programma Ouderenzorg zijn daarom verschillende onderwijsproducten ontwikkeld, gericht op de ontwikkeling van competenties van diverse professionals, nodig voor diverse aspecten van ouderenzorg.
Patiëntenzorg 14-12-15

Personalised medicine – genetische profielen en nieuwe oncolytica

Dit is een verslag van de negende masterclass voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport georganiseerd door de NFU op 12 november 2015 in het AMC te Amsterdam, met als thema: personalised medicine.
VWS 12-11-15

Publieksverslag CQ-index 2015

Patiënttevredenheidsonderzoek 19-10-15

Data4LifeSciences (English)

A shared data infrastructure for biomedical research Handling scientific data responsibly requires a great deal from investigators. The quantity of data has increased enormously and the requirements placed on handling them are becoming increasingly strict. This applies to requirements regarding privacy, but also those regarding the use and reuse of...
Onderzoek en innovatie 11-08-15

Oud of wijs - ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg

Oud of wijs - ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg
Patiëntenzorg 25-06-15

CWTS-analyse 2014

21-06-15

INTERNE AUDITS - bundeling van kennis en expertise

INTERNE AUDITS - bundeling van kennis en expertise
Kwaliteit van zorg 02-06-15

Data4lifesciences

Een gedeelde data infrastructuur voor biomedisch onderzoek Verantwoord omgaan met wetenschappelijke data vergt veel van onderzoekers. De hoeveelheid data is enorm toegenomen en er worden steeds hogere eisen aan de omgang met data gesteld. Privacy-eisen, maar ook eisen op het gebied van gebruik en hergebruik. Onderzoeksdata moet verzameld, opgeslagen, bewerkt,...
Onderzoek en innovatie 29-05-15

Een beeld zegt toch meer

De presentaties van deze masterclass bestrijken drie belangrijke thema’s uit de imaging: de behandeling van kanker, hart- en vaataandoeningen en neurologische problemen en laten goed zien hoe het onderzoek in de umc's wordt vertaald van het lab naar de praktijk.
VWS 04-03-15

Publieksverslag CQ-index 2014

Patiënttevredenheidsonderzoek 03-10-14

Verslag NFU Health Lecture 9-9-2014

Algemeen 16-09-14

Goede voorbeelden hoofdbehandelaarschap in umc’s

Algemeen 29-07-14

Nationaal Programma Ouderenzorg

Patiëntenzorg 29-07-14

Positioneringsnota umc’s

Positioneringsnota umc's
Algemeen 11-07-14

Dialoog 2014

Dialoog! Inspirerend magazine om sterk aan het werk te blijven
Personeel 10-07-14

Psychiatrie sterk verweven met somatische geneeskunde

Waar de psychiatrie voorheen nog wel eens in een apart hoekje van de geneeskunde werd geplaatst, is het vandaag de dag steeds duidelijker dat dit een medisch vakgebied is als alle andere.
VWS 25-06-14

Nederlandse artseneed

Nederlandse artseneed
Onderwijs en opleiding 18-06-14

Kwaliteitsregistratie met toekomst

Kwaliteitsregistratie met toekomst
Kwaliteit van zorg 18-06-14

Position Paper The NFU and EU health research beyond 2020

Position Paper The NFU and EU health research beyond 2020
Onderzoek en innovatie 04-06-14

Highlights of the Cao umc 2013-2015

Personeel 14-05-14

Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015

Personeel 24-04-14

Zichtbaar zinnige en zuinige zorg

Vervolgadvies van een Denktank van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra
Algemeen 24-01-14

Umc’s verbeterd 2013: Kwaliteitsverbetering ten dienste van de patiënt

Hoe meet je de kwaliteit van de zorg? En hoe doe je dat op zo’n manier dat je die kwaliteit, jaar op jaar, op een eerlijke manier kunt vergelijken?
Kwaliteit van zorg 13-12-13

Systeemgeneeskunde is een must

Sinds 2010 organiseert de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, NFU, werkbezoeken voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee wil de NFU bijdragen aan de kennis en het begrip dat nodig is om in het beleid te kunnen omgaan met de actuele maatschappelijke opgaven. Dit is een verslag van...
VWS 25-11-13

Cao universitair medische centra 2013-2015

1 april 2013 - 1 april 2015 op basis van Akkoord Cao umc 2013-2015 van 4 september 2013
Personeel 21-11-13

Publieksverslag CQ-index 2013

Patiënttevredenheidsonderzoek 17-10-13

Symposium: Sturen op kosten in de zorg

Patiënt, professional, politiek?
Algemeen 06-09-13

Naar acht expertisecentra en een NPPZ

2013
Patiëntenzorg 01-05-13

Visiedocument ‘Registratie aan de bron’

2013
Kwaliteit van zorg 01-04-13

Werkbezoeken van VWS: Biobanken

Werkbezoeken van VWS aan Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: Biobanken
VWS 01-04-13

Overgangsregeling umc’s inzake buitenslands gediplomeerde artsen

Onderwijs en opleiding 08-02-13

Projectplan NVZ NFU Veiligheidsagenda 2013-2015

2013
Kwaliteit van zorg 10-01-13

Beperkt Zicht - Bijlagen bij Eindrapport

2012
Kwaliteit van zorg 01-12-12

Beperkt Zicht - Eindrapport

2012
Kwaliteit van zorg 01-12-12

Kwaliteitsborging van mensgebonden onderzoek 2.0

2010. Instrument voor het bewaken van de voorwaarden voor verantwoord mensgebonden onderzoek.
Onderzoek en innovatie 01-10-12

Naar gespecialiseerde netwerken

2012
Patiëntenzorg 01-10-12

Samen verantwoordelijk

De academische zorg- en innovatiekracht van de umc’s 2012.
Algemeen 01-07-12

Verantwoorde financiering van umc’s

2012
Algemeen 30-03-12

Meer-waarde

Visie op kwaliteit van zorg 2012-2017.
Patiëntenzorg 01-03-12

NFU priorities in health research

On February 9, 2012, the Netherlands Federation of University Medical Centers (NFU) and the Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw) presented their position paper 'NFU priorities in Health research'. The position paper was handed over to Robert-Jan Smits, Director General Research and Innovation at the European Commission, during a high-level...
Onderzoek en innovatie 09-02-12

Richtlijn promotie (English)

2011
Onderzoek en innovatie 22-12-11

Werkbezoek van VWS: Innovaties in onderwijs en opleidingen

Werkbezoeken van VWS aan Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: Innovaties in onderwijs en opleidingen
VWS 01-11-11

Vernieuwingsagenda umc’s

Uitgangspunten zoals opgenomen in LOAZ toetsingskader
Personeel 11-05-11

Acute Zorg

2010
Patiëntenzorg 01-12-10

Arbeidsongeschiktheid in het UMC - Wat nu?

Personeel 01-12-10

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC

Personeel 01-12-10

Brief invoering Protocol Iudicium Abeundi

2010
Onderwijs en opleiding 01-11-10

Richtlijn Gunstbetoon door bedrijven

Personeel 01-11-10

Trends in tevredenheid (2003-2009)

+ Samenvatting Trends in tevredenheid 2003-2009
Patiënttevredenheidsonderzoek 01-10-10

Protocol ludicium Abeundi

2010
Onderwijs en opleiding 01-09-10

Werkbezoeken van VWS: Kindergeneeskunde

Werkbezoeken van VWS aan Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: Kindergeneeskunde
VWS 01-09-10

Sowing the seeds of succes

2010 Trends and amibitons for the future.
Onderzoek en innovatie 01-08-10

Kwaliteitsborging van mensgebonden onderzoek

Onderzoek en innovatie 08-06-10

Umc’s gespiegeld 2009

juni 2010. Resultaten van de IGZ-set van prestatie-indicatoren in de umc’s, met kanttekeningen bij het gebruik van pi’s als kwaliteitsgraadmeter en kwantitatieve analyse.
Kwaliteit van zorg 01-06-10

Zaaien en oogsten

Zaaien en oogsten, een profileringsnota over onderwijs en onderzoek in de umc's 2010. Trends en ambities voor de toekomst.
Onderzoek en innovatie 01-05-10

De medisch specialist van straks

Toekomstscenario’s medische vervolgopleidingen, nieuw voorstel opleidingscontinuüm.
Onderwijs en opleiding 01-02-10

Umc’s gespiegeld 2008

juli 2009
Kwaliteit van zorg 01-07-09

The 2009 Framework for Undergraduate Medical Education

Eindtermen van initiële artsenopleiding, o.a. competenties van artsen, en minimumeisen.
Onderwijs en opleiding 01-04-09

Raamplan Artsopleiding 2009

Eindtermen van initiële artsenopleiding, o.a. competenties van artsen, en minimumeisen.
Onderwijs en opleiding 01-04-09

Wetenschap Gewaardeerd

2009. Over kwantiteit (citatie-analyse) en kwaliteit van onderzoek, internationaal vergeleken; innovatie; valorisatie
Onderzoek en innovatie 01-03-09

Naar een goede waarde

2009. Kaderregeling valorisatie: gezamenlijk afspraken van umc’s over de wijze waarop kennis en expertise beschikbaar worden gesteld, en tegen welke voorwaarden.
Onderzoek en innovatie 01-03-09

FUWAVAZ versie 1.3 van kracht vanaf 1 maart 2009

Personeel 01-03-09

Cahier 2: Screening en Keuring

Seminar 2008
VWS 01-12-08

University Medical Centres in the Netherlands

2008
Algemeen 01-12-08

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling umc’s (BWUMC)

Personeel 11-07-08

Umc’s gespiegeld 2007

juni 2008
Kwaliteit van zorg 01-06-08

Trends in tevredenheid (2007/08)

+ Samenvatting Trends in tevredenheid (2007/08)
Patiënttevredenheidsonderzoek 01-06-08

Code Openheid Dierproeven

Onderzoek en innovatie 01-04-08

Cahier 1: Overgewicht

Seminar 2007
VWS 01-12-07

Leren en doceren

Uitgangspunten discipline-overstijgende cursussen (DOC) in medisch-specialistische vervolgopleidingen.
Onderwijs en opleiding 01-11-07

Denken, doen en delen

Umc’s als regionale expertisecentra voor onderwijs en opleiding.
Onderwijs en opleiding 01-03-07

Publieke functies van de umc’s in een marktomgeving

2007
Algemeen 06-12-06

Patiëntveiligheid, de handen ineen

2006
Patiëntenzorg 01-07-06

Tevredenheid gepeild (2005)

Patiënttevredenheidsonderzoek 01-05-06

Zeldzaam Gewoon

2005 Zorg voor topreferente patiënten.
Patiëntenzorg 01-11-05

OOR-zaak en gevolg

Visie op medisch zorgonderwijs in de toekomst.
Onderwijs en opleiding 01-10-05

Internationale evaluatie research management

2005
Onderzoek en innovatie 01-06-05

Onderzoek onderzocht

2004. Citatie-analyse en tijdschriftimpact.
Onderzoek en innovatie 01-09-04

Van vele markten thuis

Positioneringsnota bij oprichting NFU in 2004
Algemeen 01-09-04

Onderwijsvisitatie Geneeskunde

Onderwijs en opleiding 29-10-03
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl