De best haalbare, state-of-the-art, behandeling voor elke individuele kankerpatiënt, nu en in de toekomst.

Betrokkenen

Projectorganisatie
Opdrachtgever van het programma Naar regionale oncologienetwerken is de Regiegroep Citrienfonds. Deze bestaat uit vier bestuurders van de NFU-bestuurscommissie Opleiding en Patiëntenzorg. De regiegroep heeft een stuurgroep samengesteld bestaande uit inhoudsdeskundigen uit de acht umc’s. Deze stuurgroep neemt de belangrijkste besluiten binnen het programma Naar regionale oncologienetwerken. Onder regie van deze stuurgroep worden de deelprojecten uitgevoerd door (deel-)projectleiders in umc’s.

Dit Citrienprogramma sluit nauw aan bij de visie van de Landelijke Taskforce Oncologie, zoals beschreven in het Koersboek Oncologische Netwerkvorming 2015/2020. Omdat in deze Taskforce de belangrijkste stakeholders zijn vertegenwoordigd, heeft de stuurgroep de Taskforce Oncologie uitgenodigd op te treden als haar adviescommissie. De adviescommissie voorziet de stuurgroep van advies en bewaakt de aansluiting met de andere initiatieven. De stuurgroep en de Taskforce overleggen over de rol van de Taskforce op 16 december 2015.

De stuurgroep bestaat uit:

 • Ate van der Zee (NFU-Citrienfonds, voorzitter)
 • Hans Nijman (UMCG)
 • Marc Besselink (AMC)
 • Stefan Sleijfer (Erasmus MC)
 • Geert Kazemier (VUmc)
 • Han van Krieken (Radboudumc)
 • Vivianne Tjan-Heijen (MUMC+)
 • Els Witteveen (UMC Utrecht)
 • Corrie Marijnen (LUMC)
 • Arjan Wildeboer (UMCG)
 • Melanie Schmidt (NFU)

Het programma Naar regionale oncologienetwerken heeft een website voor zorgprofessionals gelanceerd met onder andere informatie over de activiteiten in de verschillende regio’s: www.oncologienetwerken.nl


Afdrukken
 

Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Citrienfonds en programma's:

Wilt u meer weten?

Citrienfonds
dr. ir. Carine Stevens
Beleidsmedewerker NFU
T +31 30 2739 400

Naar regionale oncologienetwerken
drs. Arjan Wildeboer
Landelijk programmacoördinator UMCG
a.wildeboer@umcg.nl

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018