Meet and Greet Citrienfonds 2017

Meet and Greet Citrienfonds 2017
Dit jaar vond de Meet & Greet plaats op vrijdag 17 november 2017 in Zeist.

Programma

08.30 – 09.00 uur       Inloop en registratie
09.00 – 09.45 uur       Inspiratiesessie: tips and tricks
                                   om veranderingen te doen slagen!
                                   Spreker: Reint Jan Renes
                                   De presentatie kunt u hier downloaden
09.45 – 09.50 uur       Wisseling zalen
09.50 – 10.50 uur       Workshopronde 1
10.50 – 11.10 uur       Pauze
11.10 – 12.10 uur       Workshopronde 2
12.10 – 13.00 uur       Lunch en informatiemarkt
13.00 – 14.00 uur       Workshopronde 3
14.00 – 14.20 uur       Pauze
14.20 – 15.20 uur       Resultaten projecten Citrienfonds (plenair)
                                   - Hoe professionals, bestuurders en patiënten samen
                                     betekenisvolle informatie selecteerden voor de Raad van Bestuur
                                   Sprekers; Marieke Zegers, Anke Oerlemans, Helen Mertens
                                   De presentatie kunt u hier downloaden
                                   - Het werkt! Direct aanleveren aan DICA; minder registratielast
                                     en meer PLEZIER!
                                   Sprekers: Guido van den Broek en Liesbeth Langenhuysen
vanaf 15.20 uur          Afsluiting en netwerkborrel

Scroll naar beneden voor informatie over de workshops. Van een aantal workshops zijn de presentaties te downloaden.

Vragen naar aanleiding van de Meet & Greet 2017 kunt u mailen naar citrien@nfu.nl

Meer over het programma

Informatiemarkt oncologienetwerken
In het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken draait het om samenwerking tussen zorgprofessionals. Het programma is nog in volle gang en de resultaten zullen te zien zijn in 2018.
Kom naar de sneak preview tijdens de Meet and Greet. Op de informatiemarkt liggen concrete resultaten en producten klaar. Deelnemers kunnen halen, brengen en sparren.

Workshopronde 1 (09:50-10:50)

Workshop A: Sturen op kwaliteit door waardegedreven zorg (value based healthcare)
Vanuit de principes van waardegedreven zorg werken steeds meer multidisciplinaire teams met een kernset van kwaliteitsindicatoren die een betrouwbaar beeld moet geven van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Verschillende umc’s onderzochten in de praktijk of deze indicatoren als stuurinformatie kunnen dienen voor zowel zorgprofessionals, management en Raad van Bestuur.
 De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Sturen op kwaliteit.
Organisatoren: Prof. dr. Jan Hazelzet (Erasmus MC); Prof. dr. Arie Franx (UMCU); Drs. Danielle Roorda (AMC) en Dhr. Nanno Kruizinga (VUmc).

Workshop B: Gaming helpt bij het invoeren van eenduidig en eenmalig vastleggen van zorggegevens
(Deze workshop is geaccrediteerd met 2 punten. Zie PE Online ID nummer: 291723)
Registratie aan de bron gaat niet alleen over technische aanpassingen, zorginformatiebouwstenen en informatiestandaarden. Het gaat minstens zozeer over een andere manier van werken. Het Citrienprogramma Registratie aan de bron ontwikkelt middelen om eenduidige vastlegging gemeengoed te maken in de zorginstellingen. Een van de middelen is een spelsimulatie, ook wel een serious game genoemd. In de workshop tijdens de Meet and Greet Citrienfonds 2016 hebben de deelnemers hier al over meegedacht. Daarna heeft Registratie aan de bron de game doorontwikkeld tot de definitieve versie, die zorgverleners kan helpen om zich de nieuwe manier van werken eigen te maken. Kom je de game spelen?
Ook deelnemers aan de workshop uit 2016 die benieuwd zijn naar de definitieve versie van de game, zijn van harte welkom om dit jaar het eindresultaat te spelen.
Voorzitter: ing. Joyce Simons, MCM, programmaleider Registratie aan de bron.
Let op! Deze workshop duurt van 10.00 tot 12.20 uur.

Workshop C: Hoe implementeer je telemonitoring in de zorg? Tips uit de geboortezorg
De gezondheidszorg kan met thuis-telemonitoring anders worden ingericht. Maar in veel specialismen is het daadwerkelijk anders inrichten van de dagelijkse zorg nog ver weg. Wat zijn de ervaringen van de patiënt? Hoe kijkt de zorgverlener tegen deze ontwikkelingen aan? Hoe zit het met de veiligheid en kosten?
Deze workshop laat zien hoe je telemonitoring in de zorg implementeert. Dit gebeurt aan de hand van de bevindingen van het project SAFE@HOME uit het Citrienprogramma e-Health.
SAFE@HOME richt zich op thuismonitoring van zwangere vrouwen met een hoog risico op complicaties. Zij moeten anders frequent naar de polikliniek komen voor controles. Niet alleen is dit belastend voor de zwangere, het interfereert ook met hun dagelijkse leven en gaat gepaard met hoge zorgkosten.
Het concept van SAFE@HOME wordt zo ontwikkeld dat het toegepast kan worden in alle ziekenhuizen van Nederland. Niet alleen voor geboortezorg, maar ook voor andere specialismen.
Organisator: Mireille Bekker, gynaecoloog aan het UMCU.
De presentatie kunt u hier downloaden.

Workshop D: De smartphone als tool voor wetenschappelijk onderzoek
In deze workshop ligt de focus op onderzoek doen met behulp van e-Health (mhealth). Dit gebeurt aan de hand van twee projecten die gebruik maken van Apple ResearchKit: Myheartcounts (hart- en vaatziekten) en Changing Mind and Metabolism (prediabetes). Er zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de twee apps, het gebruikersperspectief (what’s in it for me voor de patiënt) en de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek.
De workshop wordt georganiseerd door Tobias Bonten en Eline Meijer van het LUMC.
De presentatie kunt u hier downloaden.

Workshop E: Financiering van oncologienetwerken en MDO’s
Hoe kan bij regionale samenwerking de oncologische zorg adequaat worden gefinancierd? Gaan we op weg naar regio-financiering? Of toch maar een model van onderlinge dienstverlening? Of declareert iedere instelling zijn eigen zorgactiviteiten? Een specifiek vraagstuk ligt bij de inspanningen ten behoeve van het MDO. Algemeen wordt erkend dat vooral de omvang van MDO-werkzaamheden steeds groter wordt en het belang ervan toeneemt. Een regionaal MDO vraagt van alle zorgprofessionals voldoende tijd. En tijd is ook hier: geld.
De workshop legt u daarom een aantal scenario's voor om regionale oncologienetwerken en MDO's te financieren. Wat zijn de voor- en nadelen van deze scenario’s? We rekenen ons alvast rijk met uw creatieve gedachten daarover.
De workshop wordt georganiseerd door Ronald Spanjers (lid Raad van Bestuur van Revalidatiecentrum Roessingh) en Ineke Middelveldt (programmamanager UMCG Comprehensive Cancer Center) vanuit het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken
De presentatie kunt u hier downloaden.

Workshop F: Registratie(s) in de oncologie
Adequate registratie van klinisch relevante data is van levensbelang in de oncologie. Waarom registreren we dan niet alles wat relevant is? Waarom blijven we intussen wel dingen registreren die er niet toe doen? Hoog tijd voor verandering. De workshop maakt u deelgenoot van grote ambities en laat met een praktijkvoorbeeld zien hoe het ook kan. Durven we met elkaar deze uitdaging aan?   
Voorzitter: Erica Witkamp (Onderzoeker afd. Interne Oncologie, Erasmus MC Kanker Instituut). 
De workshop kunt u hier downloaden.

Workshop G: Time-outs en shared decision making
Het zorgproces lijkt voor een oncologiepatiënt soms op een achtbaan. Kan die achtbaan niet eens stilgezet om samen te beslissen over hoe verder? Bijvoorbeeld bij besluitvorming rond het behandelplan en bij de start van de palliatieve fase. Wat vindt de patiënt dan wenselijk? Wat is werkbaar voor medisch specialisten? Welke rol kunnen huisartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen vervullen? De workshop neemt u mee in diverse scenario’s met de vraag: met welke pilots kunnen we deze scenario’s toetsen?
De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken in samenwerking met NFK.
Organisatoren: Ella Visserman, projectleider kwaliteit van zorg NFK, Haske van Veenendaal, promovendus ESHPM NFK.
Voorzitter: Art Vreugdenhil (medisch oncoloog Maxima Medisch Centrum).
De workshop kunt u hier downloaden.

 

Workshopronde 2 (11:10-12:10)

Workshop H: Registratie aan de Bron: het plezier van eenduidig vastleggen van zorginformatie
Het streven van het Citrienprogramma Registratie aan de bron is eenduidige en eenmalige vastlegging van zorginformatie tijdens het zorgproces voor meervoudig gebruik. In ziekenhuizen en zorginstellingen worden de principes in de praktijk gebracht. Bijvoorbeeld voor de overdracht van informatie tussen zorgverleners binnen en tussen instellingen en voor automatische aanlevering naar kwaliteitsregistraties. Benieuwd? We ontmoeten je graag bij deze sessie!
De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Registratie aan de bron.
De workshop kunt u hier downloaden.

Workshop I: ‘Laten’ in plaats van doen. Hoe doe je dat?
Stoppen met leveren van onnodige zorg. Hoe makkelijk is het gezegd, en hoe moeilijk is het gedaan! Het Citrienprogramma Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg ontwikkelt een planmatige aanpak om zorgverleners te ondersteunen. Welke belemmerende en bevorderende factoren zijn er voor het terugdringen van onnodige zorg en waar moet je beginnen?
De workshop gaat in op de vraag wat de beste aanpak is als je onnodige zorg wilt stoppen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld over het terugdringen van onnodige diagnostiek, worden de deelnemers op weg geholpen. We weten dat veel laboratoriumdiagnostiek onnodig wordt aangevraagd. Waarom gebeurt dit en wat kun jij doen om dit te verminderen? In de workshop worden kennis en ervaringen gedeeld uit de acht regionale deïmplementatieprojecten die deel uitmaken van het programma.
De workshop wordt georganiseerd door Simone van Dulmen (Radboudumc), Tijn Kool (Radboudumc), Eva Verkerk (Radboudumc), Prabath Nanayakkara (VUmc), Marlou van Beneden (VUmc) en Renuka Bindraban (UMCU).
De workshop kunt u hier downloaden.

Workshop J: Sturen op kwaliteit met ziekenhuisbrede onderwerpen
Patiëntenparticipatie, patiëntveiligheid, nursing sensitive care en goede professionele samenwerking, zijn onderwerpen die in alle ziekenhuizen breed in de belangstelling staan. Maar op welke manier kan een Raad van Bestuur weten of zijn organisatie het goed doet op deze onderwerpen? Binnen het Citrienprogramma Sturen op Kwaliteit is in verschillende umc’s uitgezocht hoe je beter kan sturen op ziekenhuisbrede thema’s. In deze workshop gaan we met deze inzichten aan de slag.
 De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Sturen op kwaliteit.
Organisatoren: Prof. dr. Hester Vermeulen (Radboudumc); Dr. Maud Heinen (Radboudumc); Dr. Joanna Klopotowska (VUmc); Drs. Susanne Maassen (Erasmus MC) en Dr. José Maessen (MUMC).
De workshop kunt u hier downloaden.

Workshop K: Regelgeving en oncologienetwerken
Wilt u regionaal samenwerken in de oncologie? En ziet u ook een woud aan regelgeving om rekening mee te houden? Maar hoe complex is het nu echt? 
In deze workshop willen we u daarin meer inzicht geven. Aan de hand van verschillende samenwerkingsvormen. 
Inzicht wat we samen met (ervaren) zorgprofessionals, juristen, adviseurs medische administraties en vertegenwoordigers van ZN, NZa en ACM  hebben verkregen. Maar wellicht blijven er vragen over. Dan willen we die graag op interactieve wijze bij u ophalen.
De workshop wordt gegeven vanuit het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken in samenwerking met Achmea/Zilveren Kruis.
Organisatoren: Petra van der Raad (programmamanager LUMC Oncologiecentrum) en Jenneke Boerman (Manager Zorgverkoop LUMC).
De workshop kunt u hier downloaden.

Workshop L: Casus Expertpanels
Een expertpanel is geen vervanging van een multidisciplinair overleg (MDO). Beide bestaan naast elkaar. Een expertpanel adviseert op afstand over behandelopties zonder de patiënt zelf te zien. Kan dat zo maar? Wanneer schakel je zo'n expertpanel in? En wat voegt zo'n panel dan toe? Een voorbeeld uit de praktijk van een operationeel VUmc expertpanel. 
De workshop wordt gegeven door het programma Naar regionale oncologienetwerken.
Organisator: Babs Zonderhuis (chirurg afdeling Hepatobiliaire Chirurgie, VUMC).
De workshop kunt u hier downloaden.

Workshop M: Time-outs en shared decision making (nogmaals aangeboden)
Het zorgproces lijkt voor een oncologiepatiënt soms op een achtbaan. Kan die achtbaan niet eens stilgezet om samen te beslissen over hoe verder? Bijvoorbeeld bij besluitvorming rond het behandelplan en bij de start van de palliatieve fase. Wat vindt de patiënt dan wenselijk? Wat is werkbaar voor medisch specialisten? Welke rol kunnen huisartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen vervullen? De workshop neemt u mee in diverse scenario’s met de vraag: met welke pilots kunnen we deze scenario’s toetsen?
De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken in samenwerking met NFK.
Organisatoren: Ella Visserman, projectleider kwaliteit van zorg NFK, Haske van Veenendaal, promovendus ESHPM NFK.
Voorzitter: Art Vreugdenhil (medisch oncoloog Maxima Medisch Centrum).
De workshop kunt u hier downloaden.


Workshopronde 3 (13:00-14:00)

Workshop N: ‘Laten’ in plaats van doen. Hoe doe je dat? (nogmaals aangeboden)
Stoppen met leveren van onnodige zorg. Hoe makkelijk is het gezegd, en hoe moeilijk is het gedaan! Het Citrienprogramma Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg ontwikkelt een planmatige aanpak om zorgverleners te ondersteunen. Welke belemmerende en bevorderende factoren zijn er voor het terugdringen van onnodige zorg en waar moet je beginnen?
De workshop gaat in op de vraag wat de beste aanpak is als je onnodige zorg wilt stoppen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld over het terugdringen van onnodige diagnostiek, worden de deelnemers op weg geholpen. We weten dat veel laboratoriumdiagnostiek onnodig wordt aangevraagd. Waarom gebeurt dit en wat kun jij doen om dit te verminderen? In de workshop worden kennis en ervaringen gedeeld uit de acht regionale deïmplementatieprojecten die deel uitmaken van het programma.
De workshop wordt georganiseerd door Simone van Dulmen (Radboudumc), Tijn Kool (Radboudumc), Eva Verkerk (Radboudumc), Prabath Nanayakkara (VUmc), Marlou van Beneden (VUmc) en Renuka Bindraban (UMCU).
De workshop kunt u hier downloaden.

Workshop O: Registratie aan de Bron: de waarde van automatische aanlevering aan kwaliteitsregistraties
Het streven van het Citrienprogramma Registratie aan de bron is eenduidige en eenmalige vastlegging van zorginformatie tijdens het zorgproces voor meervoudig gebruik. Daarom is dit jaar een impuls gegeven aan implementatiepilots waarbij zorginformatie wordt hergebruikt voor automatische aanlevering aan kwaliteitsregistraties, waaronder de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) en de kwaliteitsregistratie voor Parkinson (ParkinsonInzicht). Benieuwd hoe dit verlopen is en wat hergebruik van zorggegevens in de praktijk oplevert voor de zorg en zorgverleners? We ontmoeten je graag bij de sessie!
De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Registratie aan de bron.

Workshop P: Sturen op kwaliteit met ziekenhuisbrede onderwerpen (nogmaals aangeboden)
Patiëntenparticipatie, patiëntveiligheid, nursing sensitive care en goede professionele samenwerking, zijn onderwerpen die in alle ziekenhuizen breed in de belangstelling staan. Maar op welke manier kan een Raad van Bestuur weten of zijn organisatie het goed doet op deze onderwerpen? Binnen het Citrienprogramma Sturen op Kwaliteit is in verschillende umc’s uitgezocht hoe je beter kan sturen op ziekenhuisbrede thema’s. In deze workshop gaan we met deze inzichten aan de slag.
 De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Sturen op kwaliteit.
Organisatoren: Prof. dr. Hester Vermeulen (Radboudumc); Dr. Maud Heinen (Radboudumc); Dr. Joanna Klopotowska (VUmc); Drs. Susanne Maassen (Erasmus MC) en Dr. José Maessen (MUMC).
De workshop kunt u hier downloaden.

Workshop Q: Sturen op kwaliteit door waardegedreven zorg (value based healthcare) (nogmaals aangeboden)
Vanuit de principes van waardegedreven zorg werken steeds meer multidisciplinaire teams met een kernset van kwaliteitsindicatoren die een betrouwbaar beeld moet geven van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Verschillende umc’s onderzochten in de praktijk of deze indicatoren als stuurinformatie kunnen dienen voor zowel zorgprofessionals, management en Raad van Bestuur.
 De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Sturen op kwaliteit.
Organisatoren: Prof. dr. Jan Hazelzet (Erasmus MC); Prof. dr. Arie Franx (UMCU); Drs. Danielle Roorda (AMC) en Dhr. Nanno Kruizinga (VUmc).

Workshop R: De lusten en lasten van een oncologische netwerkorganisatie: implementatie lessen
The do's and don’ts bij de ontwikkeling van een regionaal oncologienetwerk. Opgetekend vanuit de praktijk.
De workshop wordt georganiseerd door dr. Gera Welker (adviseur Beleid en Implementatie aan het UMCG en coördinator Kenniscentrum Kwaliteit en Veiligheid), Hanneke Jongkind (projectleider en coördinator bij het Cancer Center van het UMCU) en Inge van Eekelen (sectormanager Kanker Instituut bij het Erasmus MC).
De workshop kunt u hier downloaden.

Workshop S: Registratie(s) in de oncologie (nogmaals aangeboden)
Adequate registratie van klinisch relevante data is van levensbelang in de oncologie. Waarom registreren we dan niet alles wat relevant is? Waarom blijven we intussen wel dingen registreren die er niet toe doen? Hoog tijd voor verandering. De workshop maakt u deelgenoot van grote ambities en laat met een praktijkvoorbeeld zien hoe het ook kan. Durven we met elkaar deze uitdaging aan?   
Voorzitter: Erica Witkamp (Onderzoeker afd. Interne Oncologie, Erasmus MC Kanker Instituut). 
De workshop kunt u hier downloaden.

Workshop T: De patiënt in het oncologisch netwerk
Elke patiënt met kanker heeft recht op de best mogelijke diagnostiek en behandeling. Hoe organiseer je dat? Lukt dit ons nog met de huidige snelheid van ontwikkelingen en complexiteit? Zijn we op de goede weg voor de nabije toekomst waarin de rol van zaken als moleculaire diagnostiek en behandeling op maat steeds groter wordt? Gaat regionalisering van de oncologie dan wel ver genoeg? Workshop vanuit het perspectief van patiëntenverenigingen op netwerkvorming en kwaliteit van oncologische zorg. Een workshop over ambities, leiderschap, dilemma's, oplossingen en nieuwe problemen. De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). 
Voorzitter: Irene Dingemans (Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties)
De workshop kunt u hier downloaden.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018