Meet and Greet Citrienfonds 2017

Meet and Greet Citrienfonds 2017
Dit jaar vindt de Meet & Greet plaats op vrijdag 17 november 2017 van 9.00 tot 17.00 uur in Zeist.

Programma

08.30 – 09.00 uur       Inloop en registratie
09.00 – 09.45 uur       Ontvangst plenair
09.45 – 09.50 uur       Wisseling zalen
09.50 – 10.50 uur       Workshopronde 1
10.50 – 11.10 uur       Pauze
11.10 – 12.10 uur       Workshopronde 2
12.10 – 13.00 uur       Lunch
13.00 – 14.00 uur       Workshopronde 3
14.00 – 14.20 uur       Pauze
14.20 – 15.50 uur       Resultaten projecten Citrienfonds (plenair)
16.00 – 17.00 uur       Afsluiting en netwerkborrel

Direct aanmelden voor de Meet and Greet Citrienfonds 2017

Vragen over de Meet & Greet 2017 kunt u mailen naar citrien@nfu.nl

Workshopronde 1 (10:00-11:00)

Workshop A: Sturen op kwaliteit door waardegedreven zorg (value based healthcare)
Vanuit de principes van waardegedreven zorg werken steeds meer multidisciplinaire teams met een kernset van kwaliteitsindicatoren die een betrouwbaar beeld moet geven van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Verschillende umc’s onderzochten in de praktijk of deze indicatoren als stuurinformatie kunnen dienen voor zowel zorgprofessionals, management en Raad van Bestuur.
De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Sturen op kwaliteit.

Workshop B: Gaming helpt bij het invoeren van eenduidig en eenmalig vastleggen van zorggegevens
Registratie aan de bron gaat niet alleen over technische aanpassingen, zorginformatiebouwstenen en informatiestandaarden. Het gaat minstens zozeer over een andere manier van werken. Het Citrienprogramma Registratie aan de bron ontwikkelt middelen om eenduidige vastlegging gemeengoed te maken in de zorginstellingen. Een van de middelen is een spelsimulatie, ook wel een serious game genoemd. In de workshop tijdens de Meet and Greet Citrienfonds 2016 hebben de deelnemers hier al over meegedacht. Daarna heeft Registratie aan de bron de game doorontwikkeld tot de definitieve versie, die zorgverleners kan helpen om zich de nieuwe manier van werken eigen te maken. Kom je de game spelen?
Ook deelnemers aan de workshop uit 2016 die benieuwd zijn naar de definitieve versie van de game, zijn van harte welkom om dit jaar het eindresultaat te spelen.
Voorzitter: ing. Joyce Simons, MCM, programmaleider Registratie aan de bron.

Let op! Deze workshop duurt van 10.00 tot 12.20 uur.

Workshop C: PREGNANT@HOME: Telemonitoring - hoe richt je dat in?
Zwangeren met een hoog risico op zwangerschapscomplicaties moeten frequent naar de polikliniek komen voor controles. Niet alleen is dit belastend voor de zwangere, het interfereert ook met hun dagelijkse leven en gaat gepaard met hoge zorgkosten. In het Citrienproject SAFE@HOME worden hoog risico patiënten minder frequent op de poli gezien. In plaats daarvan krijgen zij thuismonitoring en wordt de zorg verleend via een app en met een thuismonitoringsdevice.
De gezondheidszorg kan met thuis-telemonitoring anders worden ingericht. Maar in veel specialismen is het daadwerkelijk anders inrichten van de dagelijkse zorg nog ver weg. Wat zijn de ervaringen van de zwangere? Hoe kijkt de zorgverlener tegen deze ontwikkelingen aan? De workshop gaat hier op in.
De workshop wordt georganiseerd door Mireille Bekker. Zij is gynaecoloog aan het UMCU en houdt zich bezig met eHealth en patientempowerment in de verloskunde. Mireille is projectleider van het Citrienproject SAFE@HOME. Ook leidt zij de multicenterstudie HOTEL: home telemonitoring versus hospital care.

Workshop D: De smartphone als tool voor wetenschappelijk onderzoek
In deze workshop ligt de focus op onderzoek doen met behulp van e-Health (mhealth). Dit gebeurt aan de hand van twee projecten die gebruik maken van Apple ResearchKit: Myheartcounts (hart- en vaatziekten) en Changing Mind and Metabolism (prediabetes). Er zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de twee apps, het gebruikersperspectief (what’s in it for me voor de patiënt) en de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek.
De workshop wordt georganiseerd door Tobias Bonten en Marise Kasteleyn van het LUMC.

Workshop E: Financiering en regelgeving in oncologienetwerken
Welke scenario’s zijn er om de MDO's (multidisciplinaire overleggen) in regionale oncologienetwerken te financieren? Wat zijn de voor- en nadelen van deze scenario’s? Ondersteunt de bestaande regelgeving dit voldoende?
De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken in samenwerking met Achmea/Zilveren Kruis.

Workshop F: Registratie(s) in de oncologie
Wat is het belang en de ontwikkeling van een adequate en eenduidige registratie van zorginformatie in de oncologie?
De workshop wordt gegeven door het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken in samenwerking met IKNL, FMS en het Citrienprogramma Registratie aan de Bron.

Workshop G: Time-outs, shared decision making en de HASP-richtlijn
In de workshop komt aan bod hoe huisartsen en medisch specialisten tijdig met elkaar en met patiënten communiceren.
De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken in samenwerking met de NHG en de FMS.


Workshopronde 2 (11:20-12:20)

Workshop H: Registratie aan de Bron: het plezier van eenduidig vastleggen van zorginformatie
Het streven van het Citrienprogramma Registratie aan de bron is eenduidige en eenmalige vastlegging van zorginformatie tijdens het zorgproces voor meervoudig gebruik. In ziekenhuizen en zorginstellingen worden de principes in de praktijk gebracht. Bijvoorbeeld voor de overdracht van informatie tussen zorgverleners binnen en tussen instellingen en voor automatische aanlevering naar kwaliteitsregistraties. Benieuwd? We ontmoeten je graag bij deze sessie!
De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Registratie aan de bron.

Workshop I: ‘Laten’ in plaats van doen. Hoe doe je dat?
Stoppen met leveren van onnodige zorg. Hoe makkelijk is het gezegd, en hoe moeilijk is het gedaan! Het Citrienprogramma Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg ontwikkelt een planmatige aanpak om zorgverleners te ondersteunen. In de workshop worden kennis en ervaringen gedeeld uit de acht regionale deïmplementatieprojecten die deel uitmaken van het programma. Aan de hand van praktijkcasussen en een stappenplan voor deïmplementatie, worden de deelnemers op weg geholpen bij de vraag: wat is de beste aanpak als je onnodige zorg wilt stoppen?
De workshop wordt georganiseerd door Simone van Dulmen en Tijn Kool van het Radboudumc.

Workshop J: Sturen op kwaliteit met ziekenhuisbrede onderwerpen
Patiëntenparticipatie, patiëntveiligheid, nursing sensitive care en goede professionele samenwerking, zijn onderwerpen die in alle ziekenhuizen breed in de belangstelling staan. Maar op welke manier kan een Raad van Bestuur weten of zijn organisatie het goed doet op deze onderwerpen? Binnen het Citrienprogramma Sturen op Kwaliteit is in verschillende umc’s uitgezocht hoe je beter kan sturen op ziekenhuisbrede thema’s. In deze workshop gaan we met deze inzichten aan de slag.
De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Sturen op kwaliteit.

Workshop K: Financiering en regelgeving in oncologienetwerken (nogmaals aangeboden)
Welke scenario’s zijn er om de MDO's (multidisciplinaire overleggen) in regionale oncologienetwerken te financieren? Wat zijn de voor- en nadelen van deze scenario’s? Ondersteunt de bestaande regelgeving dit voldoende?
De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken in samenwerking met Achmea/Zilveren Kruis.

Workshop L: Casus Expertpanels
Advisering op afstand over behandelingsopties door een panel van experts: hoe gaat dat in z'n werk?
De workshop wordt gegeven door het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken.

Workshop M: Time-outs, shared decision making en de HASP-richtlijn (nogmaals aangeboden)
In de workshop komt aan bod hoe huisartsen en medisch specialisten tijdig met elkaar en met patiënten communiceren.
De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken in samenwerking met de NHG en de FMS.


Workshopronde 3 (12:50-13:50)

Workshop N: Laten is moeilijker dan Doen. ‘Laten’, hoe doe je dat? (nogmaals aangeboden)
Stoppen met leveren van onnodige zorg. Hoe makkelijk is het gezegd, en hoe moeilijk is het gedaan! Het Citrienprogramma Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg ontwikkelt een planmatige aanpak om zorgverleners te ondersteunen. In de workshop worden kennis en ervaringen gedeeld uit de acht regionale deïmplementatieprojecten die deel uitmaken van het programma. Aan de hand van praktijkcasussen en een stappenplan voor deïmplementatie, worden de deelnemers op weg geholpen bij de vraag: wat is de beste aanpak als je onnodige zorg wilt stoppen?
De workshop wordt georganiseerd door Simone van Dulmen en Tijn Kool van het Radboudumc.

Workshop O: Registratie aan de Bron: de waarde van automatische aanlevering aan kwaliteitsregistraties
Het streven van het Citrienprogramma Registratie aan de bron is eenduidige en eenmalige vastlegging van zorginformatie tijdens het zorgproces voor meervoudig gebruik. Daarom is dit jaar een impuls gegeven aan implementatiepilots waarbij zorginformatie wordt hergebruikt voor automatische aanlevering aan kwaliteitsregistraties, waaronder de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) en de kwaliteitsregistratie voor Parkinson (ParkinsonInzicht). Benieuwd hoe dit verlopen is en wat hergebruik van zorggegevens in de praktijk oplevert voor de zorg en zorgverleners? We ontmoeten je graag bij de sessie!
De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Registratie aan de bron.

Workshop P: PREGNANT@HOME: Telemonitoring - hoe richt je dat in? (nogmaals aangeboden)
Zwangeren met een hoog risico op zwangerschapscomplicaties moeten frequent naar de polikliniek komen voor controles. Niet alleen is dit belastend voor de zwangere, het interfereert ook met hun dagelijkse leven en gaat gepaard met hoge zorgkosten. In het Citrienproject SAFE@HOME worden hoog risico patiënten minder frequent op de poli gezien. In plaats daarvan krijgen zij thuismonitoring en wordt de zorg verleend via een app en met een thuismonitoringsdevice.
De gezondheidszorg kan met thuis-telemonitoring anders worden ingericht. Maar in veel specialismen is het daadwerkelijk anders inrichten van de dagelijkse zorg nog ver weg. Wat zijn de ervaringen van de zwangere? Hoe kijkt de zorgverlener tegen deze ontwikkelingen aan? De workshop gaat hier op in.
De workshop wordt georganiseerd door Mireille Bekker. Zij is gynaecoloog aan het UMCU en houdt zich bezig met eHealth en patientempowerment in de verloskunde. Mireille is projectleider van het Citrienproject SAFE@HOME. Ook leidt zij de multicenterstudie HOTEL: home telemonitoring versus hospital care.

Workshop Q: Sturen op kwaliteit door waardegedreven zorg (value based healthcare) (nogmaals aangeboden)
Vanuit de principes van waardegedreven zorg werken steeds meer multidisciplinaire teams met een kernset van kwaliteitsindicatoren die een betrouwbaar beeld moet geven van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Verschillende umc’s onderzochten in de praktijk of deze indicatoren als stuurinformatie kunnen dienen voor zowel zorgprofessionals, management en Raad van Bestuur.
De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Sturen op kwaliteit.

Workshop R: Implementatie lessen
The do's and don’ts bij de ontwikkeling van een regionaal oncologienetwerk. Opgetekend vanuit de praktijk.
De workshop wordt georganiseerd door dr. Gera Welker, adviseur Beleid en Implementatie aan het UMCG en coördinator Kenniscentrum Kwaliteit en Veiligheid. Gera Welker is als implementatie- expert verbonden aan het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken.

Workshop S: Registratie(s) in de oncologie (nogmaals aangeboden)
Wat is het belang en de ontwikkeling van een adequate en eenduidige registratie van zorginformatie in de oncologie?
De workshop wordt gegeven door het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken in samenwerking met IKNL, FMS en het Citrienprogramma Registratie aan de bron.

Workshop T: De patiënt in het oncologisch netwerk
Oncologische netwerken. Hoe en wanneer worden patiënten daar beter van? In de workshop komt het perspectief van patiëntenverenigingen op netwerkvorming aan bod.
De workshop wordt georganiseerd door het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). 


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2017