Citrienfonds

De toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg is een belangrijke maatschappelijke uitdaging voor de 21ste eeuw. De kosten blijven stijgen en de druk op de zorg wordt groter met het ouder worden van de populatie en een toename van het aantal chronische patiënten. In de zoektocht naar duurzame oplossingen voor deze en andere ontwikkelingen vervullen de universitair medische centra (umc's) een voortrekkersrol. Zij hebben de mensen, de kennis, de infrastructuur en de mogelijkheden om goede ideeën te vertalen in concrete innovaties, samen met hun netwerk van andere zorgaanbieders

Om een aantal van deze maatschappelijke uitdagingen als umc’s gezamenlijk aan te pakken, heeft minister Schippers van VWS het Citrienfonds ingesteld. Daarvoor is 25 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2014 tot en met 2018. De koepelorganisatie van de umc's, de NFU, is verantwoordelijk voor de uitvoering van Citrien.

Alles binnen vijf thema's
Citrien moet concrete vooruitgang opleveren in de gezondheidszorg. Daarom heeft VWS samen met de NFU vijf thema's uitgekozen waarin nu dringende vraagstukken bestaan en waar samenwerking essentieel is om verbeteringen mogelijk te maken. Het gaat hierbij niet alleen om samenwerking tussen de umc's onderling, maar ook tussen een umc en andere zorgaanbieders. De kortlopende projecten binnen deze Citrienthema's zullen erop gericht zijn om breed toepasbare oplossingen te ontwikkelen. Bij de meeste thema's is er al het nodige (voor)werk verzet, maar de ontwikkeling kan versneld worden door betere financiering en versterking van de samenwerking tussen de umc’s. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  1. Registratie aan de bron
  2. Naar regionale oncologienetwerken
  3. Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg
  4. Sturen op kwaliteit
  5. e-Health

Jaarlijks symposium: Meet and Greet Citrienfonds
Het Citrienfonds heeft een jaarlijks symposium waar betrokkenen en geïnteresseerden bij elkaar komen om kennis en ervaringen te delen en de nieuwste resultaten te presenteren.

Contact
Voor inhoudelijke informatie rondom thema’s, procedure en keuzes rondom voordrachten voor specifieke thema’s kunt u terecht bij de NFU, Carine Stevens (stevens@nfu.nl, 030 2739 400). ZonMw bewaakt de kwaliteit van de projecten en evalueert het geheel.

Voor meer informatie over de subsidieprocedures van ZonMw en het Citrienfonds.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018