Vacatures

Vacatures

Vacature senior beleidsadviseur Onderwijs en Onderzoek

De NFU

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen. Het doel van de NFU is ervoor te zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs, opleidingen en wetenschap in Nederland rekening houden met de bijzondere positionering van de umc’s in een veranderend zorglandschap met verschillende stakeholders en tegenstrijdige belangen. In dat kader treedt de NFU op als belangenbehartiger voor haar leden en speelt in op kansen en bedreigingen. De NFU voert tevens regie op diverse programma’s en projecten in het verlengde van de publiek-maatschappelijke doelstelling van de umc’s.
Om deze doelstelling te kunnen bereiken heeft de NFU de volgende taken:

 • Het ontwikkelen van gemeenschappelijke beleidsvisies, programma’s en standpunten die de acht umc’s gezamenlijk aangaan;
 • Invloed uitoefenen op de gedachtenvorming en (zo mogelijk) de regelgeving op het brede terrein van de gezondheidszorg, voor zover van belang voor de umc’s;
 • Het actief vertegenwoordigen van de umc’s bij de politiek, ministeries, toezichthoudende organen en landelijke belangenorganisaties, waarbij de NFU signaleert, initieert en acteert;
 • Het optreden als werkgeververeniging en het onderhandelen met de werknemersverenigingen omtrent de arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers;
 • Het bevorderen van optimale communicatie en uitwisseling tussen respectievelijk de umc’s onderling en de externe relaties van de umc’s in de meest brede zin, waarbij de NFU vroegtijdig kansen en bedreigingen signaleert en daarop acteert.
 • Het beleid van de NFU komt tot stand met intensieve bestuurlijke en (beleids-)inhoudelijke inbreng vanuit de umc’s. De voorbereiding, ondersteuning en coördinatie van NFU-onderwerpen wordt gedaan door het NFU-bureau. Voor de aandachtsgebieden Onderwijs en Onderzoek is het NFU-bureau op zoek naar een ervaren beleidsadviseur. Kandidaten met minder ervaring dan gevraagd maar met veel ambitie en potentie worden eveneens van harte uitgenodigd te reageren.

Functieomschrijving

In de functie van Senior Beleidsadviseur Onderwijs en Onderzoek adviseer en faciliteer je de bestuurscommissie Onderwijs en Onderzoek (overleg van de decanen van de umc’s) bij het bepalen en uitvoeren van de strategie. Je hebt een aantal dossiers op het gebied van (bio)medisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek onder je beheer. Je signaleert, analyseert en beoordeelt ontwikkelingen, beleidsinhoudelijke kansen en bedreigingen en vertaalt deze in voorstellen en notities. Je treedt op als sparring partner van de bestuurlijk portefeuillehouder van de dossiers die onder jouw beheer vallen.
Je hebt regelmatig overleg met de stakeholders en vertegenwoordigt de NFU in diverse landelijke overleggen. Je onderhoudt contacten met diverse partijen, draagt zorg voor afstemming en het creëren van draagvlak. Je brengt in beeld welke belangen er spelen bij stakeholders en je draagt zorg voor de totstandkoming en realisatie van dossiers en projecten.
In deze functie krijg je volop de ruimte om je eigen inbreng te geven, en functioneer je grotendeels als zelfstandig adviseur. Het betreft een 100% aanstelling (gemiddeld 36-urige werkweek), salarisschaal 12 volgens de Cao umc. Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor de periode van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Functie-eisen

 • Academisch opleidings-, werk-, en denkniveau
 • Universitaire vooropleiding, bij voorkeur in een (bio)medische richting
 • Kennis en ervaring op het gebied van onderwijs- en/of onderzoekbeleid.
 • Ervaring met het opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk
 • Ervaring met het coördineren van beleidsprocessen
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Communicatief, tactvol en diplomatiek
 • Analytisch sterk
 • Initiatief nemen en flexibel inspelen op kansen en mogelijkheden
 • Beschikking over onderhandelingsvaardigheden, kan partijen samenbrengen
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Informatie
Voor nadere informatie kun je telefonisch contact opnemen met Carolien Bouma, Coördinator Inhoudelijke zaken (030-2739880). Uw reactie kunt u sturen naar Gabrielle van Es via es@nfu.nl


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2017