Over de NFU

Over de NFU
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen. De NFU bestaat sinds 2004 en komt voort uit de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) die in 1989 werd opgericht. Het doel bleef hetzelfde; ervoor zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs en wetenschap in Nederland rekening houden met de bijzondere rol van destijds de academische ziekenhuizen en nu de umc’s. In 2012 publiceerde de NFU haar visiedocument Samen verantwoordelijk.

Het bestuur
Het bestuur van de NFU bestaat uit de voorzitters van de acht raden van bestuur van de universitair medische centra. Het voorzittterschap van de NFU wordt bekleed door de voorzitter van een van de acht umc’s en kent een termijn van twee jaar.

  • Dhr. mr. J.F.M. (Jos) Aartsen, UMCG (voorzitter)
  • Dhr. prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers, Erasmus MC (vicevoorzitter)
  • Dhr. prof. dr. W.J.M. (Willy) Spaan, LUMC
  • Dhr. drs. W.J. (Wouter) Bos, VUmc
  • Dhr. drs. L.A.M. (Leon) van Halder, Radboudumc
  • Mevr. prof. dr. M.M.E. (Margriet) Schneider, UMC Utrecht
  • Dhr. prof. dr. M.M. (Marcel) Levi, AMC
  • Mevr. prof. dr. M.P. (Marja) van Dieijen-Visser, Maastricht UMC+

Governancecode
De umc’s hebben sinds 2008 een eigen umc-governancecode die is afgeleid van de zorgbrede governancecode. Deze umc-governancecode doet recht aan de specifieke verantwoordelijkheden van de umc’s ten aanzien van onder meer hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, opleiding en de daarmee samenhangende zorg.

Bestuurscommissies
Het bestuur is vertegenwoordigd in en wordt ondersteund door drie bestuurscommissies: sturing en financiering, arbeidsvoorwaarden en inhoudelijke zaken. De laatste is verdeeld in onderwijs en onderzoek, waar een decaan voorzitter is, én opleiding en patiëntenzorg. Deze bestuurscommissies worden onder meer gevoed door respectievelijk de vergadering financieel directeuren, P&O directeuren en medisch directeuren én tal van (tijdelijke) commissies en werkgroepen die voor een bepaald onderwerp een opdracht krijgen. Algemene proces- en inhoudsondersteuning verloopt via coördinatoren, beleidsmedewerkers en het secretariaat het NFU-bureau.

NFU Health Lecture
De externe communicatieactiviteiten van de NFU richten zich met name op public affairs. Van 2010 tot en met 2014 werd hiertoe jaarlijks op de tweede dinsdag van september de NFU Health Lecture georganiseerd.
De eerste NFU Health Lecture werd uitgesproken door prof. dr. Lennart Persson, New Karolinsky University Hospital, de tweede door drs. Wouter Bos, KPMG, en de derde, in 2012, door prof. dr. Ab Klink, Booz & Company. De vierde NFU Health Lecture werd uitgesproken prof. dr. Gert Westert, Radboud universitair medisch centrum.
Het eerste lustrum, in 2014, werd gevierd met een vijftal lezingen respectievelijk door drs. Guy Peeters, NFU-voorzitter, drs. Anemone Bögels, directeur Levenmetkanker, prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen, medisch oncoloog Maastricht UMC+, prof. dr. Peter Huijgens, voorzitter Raad van Bestuur IKNL en Gert-Jan Borghuis, NFU-programmamanager Registratie aan de Bron.

Foto's NFU Health Lecture


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2016