VIP documenten

Handreiking proeftuinen VIP
Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen leveren, worden er andere eisen
gesteld aan het profiel van verpleegkundigen en is een duidelijk onderscheid in mbo- en hbo-taken nodig. Daarom heeft de overheid beroepsprofielen gemaakt voor beide niveaus. Met die beroepsprofielen gaan we in proeftuinen ervaring opdoen. Daarover gaat deze handreiking.
Handreiking proeftuinen VIP

Indicatoren om zorgzwaarte te meten (complexiteitindicator) 
Instrument van VU medisch centrum waarmee de complexiteit van zorg geïndiceerd kan worden. Dit instrument is in ontwikkeling. Vanuit het principe ‘van elkaar leren’ zijn reacties op dit instrument welkom. 
Complexiteitsindicator
LEEG Invoerblad complexiteitsindicatoren
Invoerblad context
Invoerblad patiënt
Invoerblad redeneren

Plan van aanpak Maastricht UMC+ 
Plan van aanpak proeftuin mbo- en hbo-verpleegkundigen.
Plan van aanpak MUMC+

Projectplan, implementatieplan, presentatie AMC
Plan van aanpak proeftuin mbo- en hbo-verpleegkundigen.
Projectplan AMC
Implementatieplan AMC
Presentatie AMC

Effectmeting 
In deze bijlage zijn vragenlijsten opgenomen waarmee de effecten van de proeftuinen gemeten kunnen worden. De vragen richten zich op drie niveaus: de patiënt, de professional en de organisatie. Uiteraard kunnen de umc’s zelf vragen aan de lijst toevoegen. De vragenlijst invullen duurt 30 minuten.

Effectmeting
Zie ook Toolbox functiedifferentiatie

Poster totaaloverzicht verpleegkundigen 
Informatie over initiële opleiding, vervolgopleiding en leeftijd van verpleegkundigen in de umc’s.
Poster totaaloverzicht verpleegkundigen

Veelgestelde vragen functieprofielen verpleegkundigen
Veelgestelde vragen functieprofielen verpleegkundigen

NFU-visie op academische verpleegkundige zorg
NFU-visie op academische verpleegkundige zorg

Competentielijst Radboudumc 
Uitwerking competenties van verpleegkundige en regieverpleegkundige, door Radboudumc. Deze informatie is zeer bruikbaar in de proeftuinen. De concept-werkprofielen zijn vertaald in competenties, waarmee het onderscheid en de samenhang tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen in de praktijk helder wordt. De verpleegkundigen hebben hierin meegedacht, terwijl de afdeling HRM hierin ondersteuning heeft geboden.  
Competentielijst Radboudumc


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018