Twee beroepsprofielen – Terpstra I

In januari 2016 presenteerde stuurgroepvoorzitter Doekle Terpstra het rapport 'Toekomstbestendige beroepen binnen de verpleging en verzorging'. Hierin zijn de beroepsprofielen van de hbo-verpleegkundige, de mbo-verpleegkundige en de verzorgende IG opgenomen. Ook bevat het rapport – ook wel Terpstra I genoemd - een overgangsregeling voor de zittende verpleegkundigen.

Het beroepsprofiel van de hbo-verpleegkundige is verzwaard om tegemoet te komen aan de steeds complexer wordende zorg. De hbo-verpleegkundige moet scherp kunnen analyseren en haar kennis en kunde aan het bed inzetten. Dit is belangrijk om te kunnen werken in zorgsituaties die onvoorspelbaar en complex zijn. Ook is de hbo-verpleegkundige bij uitstek de regisseur van het hele zorgproces.

De mbo-verpleegkundige is verantwoordelijk voor het dagelijkse en directe contact met de patiënt. Die behoudt de huidige bevoegdheden, waaronder het zelfstandig uitvoeren van bepaalde handelingen, en werkt vooral in situaties met een planbare en voorspelbare zorgvraag. Zo hebben de hbo- en mbo-verpleegkundigen aanvullende rollen, met ieder een eigen focus.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018