Plan van aanpak NFU

De functiedifferentiatie bestrijkt veel verschillende terreinen met allerlei dwarsverbanden. Er zal nader bekeken moeten worden wat centraal en wat lokaal opgepakt moet worden, en wanneer.

Het gehele project zal betrekking hebben op verschillende onderwerpen, waarbij ook naar de onderlinge samenhang en tijdsvolgorde zal worden gekeken:

 • Gemeenschappelijk kader NFU voor verpleegkundige zorg in umc’s
 • ‘Foto’ huidige verpleegkundigen (per umc): wat willen we tenminste gezamenlijk in beeld hebben?
 • Voorbereiding inrichting proeftuinen in umc’s (met nader te specificeren resultaten, zoals: welke functiemix hbo-mbo per zorgtraject; welke functieprofielen).
 • Typering groepen verpleegkundigen en routes richting registratie.
 • Modules bijscholing (van mbo naar hbo; van oud-hbo naar nieuw-hbo).
 • Assessment werk- en denkniveau huidige verpleegkundigen.
 • Uitwerking overgangsregeling (landelijke instructie).
 • Uitwerking beroepsprofielen in normfuncties FUWAVAZ
 • Initiële opleidingen
  • Uitwerking uitstroomprofielen HBO ziekenhuisbranche
  • Inrichting leerwerkplekken en stageroutes vanaf sept 2016
 • Aansluiting initiële – vervolgopleidingen
 • Arbeidsmarkt: landelijk en regionaal
 • HRM: loopbaanbegeleiding voor de verschillende functieprofielen; werving en selectie; opleiding en ontwikkeling; functioneren en beoordelen.
 • Onderzoek naar toegevoegde waarde voor de patiënt en organisatie (betere zorg, betere samenwerking, ligduurverkorting, patiëntervaring, doelmatigheid)

In de eerste fase van het project (mei – december 2016) zullen de volgende onderwerpen opgepakt worden:

 1. Formuleren van een gemeenschappelijk kader als startpunt (visie op de rol van V&V in umc’s en beoogde functiemix gehele functiehuis V&V).
 2. Maken van een ‘foto’ van de huidige verpleegkundigen in elk umc.
 3. Voorbereiding inrichting proeftuinen. Van belang is dat umc’s zelf op korte termijn ‘proeftuinen’ inrichten (zoals NVZ-huizen al eerder hebben gedaan), om te experimenteren met functiedifferentiatie in de praktijk. Die ervaringen zijn nodig om tot uitspraken te komen over (eventuele aanpassing van) normfuncties, functiehuis, assessmentinstrumenten, inhoud bijscholing enz.

Op korte termijn zal een eerste bijeenkomst worden georganiseerd van projectleiders / contactpersonen uit alle umc’s.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2017