Landelijk NFU-project

De umc’s zullen de nieuwe beroepsprofielen vertalen in gedifferentieerde functies. Ook zullen ze het HR-beleid - werving en selectie, opleiding en ontwikkeling, functioneren en beoordeling – aanpassen aan de differentiatie van mbo- en hbo-verpleegkundigen.

Het NFU-bestuur heeft daarom een stuurgroep gevraagd een plan van aanpak op te stellen. De stuurgroep gaat het beleid harmoniseren en de implementatie van de beroepsprofielen voor de umc-verpleegkundigen ondersteunen en faciliteren. Dit zal gebeuren aan de hand van de volgende kernpunten:

 1. Agenderen: bewustwording, kansen, risico’s. Wat schiet de patiënt hier uiteindelijk mee op?
 2. Informeren: welke ontwikkelingen zijn er landelijk en regionaal? Wie is waar mee bezig?
 3. Faciliteren: welke instrumenten zijn te gebruiken? Bijv. assessment, zorgzwaarte bepalen. Welke kennis is elders al ontwikkeld?
 4. Uniformeren: welke landelijke kaders en afspraken zijn er nodig zodat er onder meer uitwisselbaarheid is. (Bijvoorbeeld FUWAVAZ, eenheid van taal profielen, overgangsregeling).

De stuurgroep bestaat momenteel uit:

 • Voorzitter prof. dr. Margriet Schneider, NFU-bestuur, Bestuurscommissie O&P, portefeuillehouder College Opleidingen en Zorg, voorzitter
 • Prof. dr. Petrie Roodbol, voorzitter College Opleidingen en Zorg
 • Gerda Berkhout, College Opleidingen en Zorg
 • Angelien Sieben, voorzitter Verpleegkundige Adviesraad (VAR)
 • Hans Ferdinandus, HR-adviseur Erasmus MC
 • Michiel Kahmann, directeur P&O UMCG
 • Mr. Dirk Kramer, NFU-bureau, Arbeidsvoorwaarden
 • Drs. Joyce Deggens, senior beleidsmedewerkster NFU, Opleidingen en Patiëntenzorg

De stuurgroep rapporteert direct aan het NFU-bestuur. De bestuurscommissie O&P, Directeuren Personeel en Organisatie en College Opleidingen en Zorg adviseren in dit proces. Het Radboudumc heeft voor het managen van het implementatietraject projectondersteuning aangeboden in de persoon van drs. Alette Samuels.

Daarnaast is er een Werkgroep 'Implementatie Functieprofielen Verpleegkundigen' ingesteld met contactpersonen en projectleiders uit alle 8 umc’s, die eenmaal per zes weken bij elkaar komt in Utrecht.

Tevens is er een klankbordgroep bestaande uit prof. dr. Petrie Roodbol, prof. dr. Marieke Schuurmans, Angelien Sieben (voorzitter VAR) en prof. dr. Hester Vermeulen en een subwerkgroep ‘Functieprofielen’ welke momenteel bestaat uit: drs. Robert van Barneveld, Hans Ferdinandus, drs. Piet van Herk, drs. Hilda Mekelenkamp, prof. dr. Petrie Roodbol, drs. Jan van der Steen.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018