Beroepsprofielen naar gedifferentieerde functies

De umc’s staan voor de uitdaging de nieuwe beroepsprofielen te vertalen in gedifferentieerde functies binnen de umc’s en HR-beleid (werving en selectie, opleiding en ontwikkeling, functioneren en beoordelen etc.) dat de differentiatie ondersteunt. Het NFU-bestuur heeft daarom een stuurgroep gevraagd om voor deze vertaling een plan van aanpak op te stellen. Doel is harmoniëren beleid, ondersteuning en facilitering implementatie.

De stuurgroep werkt vanuit de volgende aannames:

 1. Vanaf september 2016 worden de eerste studenten volgens nieuwe curricula opgeleid.
 2. Vanaf september 2020 komen ‘nieuw stijl’ opgeleide mbo- en hbo-verpleegkundigen op de arbeidsmarkt.
 3. De wetswijziging met een overgangsregeling voor het zittende personeel t.a.v. de registratie van de beroepstitel, bevoegdheden van een deel van de zittende beroepsbeoefenaren en de doorstroom mogelijkheden van de zittende beroepsbeoefenaren wordt in 2016 afgerond.

De stuurgroep bestaat uit: 

 • Mevr. prof. dr. (Marja) van Dieijen (NFU-bestuur, Bestuurscommissie O&P, portefeuillehouder College Opleidingen en Zorg), voorzitter. 
 • Dhr. prof. dr. (Chris) Polman (Bestuurscommissie O&P, Raad van Toezicht College Zorg Opleidingen)
 • Mevr. prof. dr. (Petrie) Roodbol (voorzitter College Opleidingen en Zorg) 
 • Mevr. (Gerda) Berkhout (College Opleidingen en Zorg)
 • Mevr. (Ilse) van Deurzen (a.i. Dir. P&O)
 • Mevr. (Angela) Sieben (voorzitter VAR)
 • Dhr. (Hans) Ferdinandus (P&O) 
 • Dhr. mr. (Dirk) Kramer (NFU-bureau, Arbeidsvoorwaarden)
 • Mevr. drs. (Joyce) Deggens (NFU-bureau, Opleidingen en patiëntenzorg)

VUmc heeft voor het managen van het implementatietraject projectondersteuning aangeboden in de persoon van dhr. Joep van der Velden.

De stuurgroep rapporteert direct aan het NFU-bestuur. De bestuurscommissie O&P, Directeuren Personeel en Organisatie en College Opleidingen en Zorg worden als adviserende gremia bij het proces betrokken.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2017