Opleiding geneeskunde

In elk umc worden de bachelor- en masteropleiding tot basisarts aangeboden. De acht faculteiten voor medische wetenschappen werken nauw samen daar waar een meerwaarde te behalen is.

Uiteraard heeft elke opleiding zijn specifieke profiel en kenmerken. De inhoud en de algemene eindtermen van de opleiding tot basisarts zijn beschreven in het Raamplan Artsopleiding. De NFU heeft dit raamplan opgesteld; het bevat onder meer de eisen waaraan de basisopleiding tot arts moet voldoen. Deze gelden voor alle umc’s. Dat betekent dat basisartsen aan hetzelfde minimum pakket van eisen voldoen, waardoor de patiënt de zekerheid heeft dat de afgestudeerde arts geschikt is om als beginnend beroepsbeoefenaar aan het werk te gaan. Alle curricula zijn inmiddels op dit Raamplan gebaseerd.

Voor de studiegidsen, het onderwijsprogramma en –beleid per UMC:

  • AMC, Academisch Medisch Centrum te Amsterdam
  • Erasmus MC, Erasmus MC te Rotterdam
  • LUMC, Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden
  • MUMC+, Maastricht UMC+ te Maastricht
  • UMCG, Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen
  • Radboudumc, Radboud universitair medisch centrum te Nijmegen
  • UMCU, Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht
  • VUmc, VU medisch centrum te Amsterdam

In NFU-verband zijn diverse regelingen afgesproken zoals de artseneed, buitenlands gediplomeerde artsen, protocol ludicium abeundi en richtlijn positie studenten geneeskunde in klinische praktijk (onder meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden (voorbehouden handelingen), werktijden en aansprakelijkheid).


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018