ZonMw Parels voor NFU en OMS

13 november 2014
Met de uitreiking van twee ZonMw Parels sprak bestuursvoorzitter Pauline Meurs haar waardering uit voor de inspanningen van de Nederlandse Federatie van Universitair…
Lees meer

Hoogcomplexe zorg ebola-patiënten ondergebracht bij umc’s

7 november 2014
Alle acht Nederlandse universitair medische centra (umc’s) zijn volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoende voorbereid op de opvang en verzorging van…
Lees meer

Kennisinstellingen roepen Tweede Kamer op inperking WBSO ongedaan te maken

14 oktober 2014
Universiteiten, hogescholen en universitair medisch centra vragen de Tweede Kamer om de fiscale stimulering van publiek-private onderzoekssamenwerking via de Wet…
Lees meer
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl