Landelijke primeur eBROK-certificaten voor klinisch onderzoekers Radboudumc

28 april 2015
Wie in Nederland mensgebonden onderzoek wil doen, moet eerst slagen voor de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers, kortweg BROK. Sinds dit jaar kan dat met behulp van een e-learning programma: eBROK. De allereerste…
Lees meer

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars tekenen convenant declaratiecontroles

10 april 2015
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben afgesproken dat ze zich gezamenlijk actief inzetten voor een meer efficiënte en effectieve aanpak van controles van ziekenhuisdeclaraties. Hierover hebben Yvonne van Rooy, voorzitter van de NVZ, Jos Aartsen,…
Lees meer

Release Zorginformatiebouwstenen 2015 beschikbaar

9 april 2015
De acht universitair medische centra (umc’s) en Nictiz werken samen aan de standaardisatie van zorggegevens. Het gezamenlijk streven is dat in de toekomst patiënten en zorgverleners altijd en overal beschikken over de benodigde eenduidige…
Lees meer
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl