Actueel

Actueel

25 september 2014
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft in het Bestuurlijk Overleg van 18 september jl. met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Prinses Máxima Centrum (PMC) over de concentratie van de kinderoncologische zorg, een uitgewerkte governancestructuur voor het partnership tussen het PMC en de shared care umc’s aangeboden. Dit is een concrete invulling van de afspraken…

Actueel

10 september 2014
Vanaf vandaag 10 september 2014 zijn resultaten van de zorg voor zes verschillende typen kankerpatiënten in de acht universitair medische centra van Nederland via een openbare website in te zien. De umc’s presenteren hun overlevingscijfers van twee typen longkanker en vier typen gynaecologische kanker, en vergelijken die getallen met de landelijke gemiddelden voor alle Nederlandse ziekenhuizen.…

Actueel

19 augustus 2014
De NFU is verheugd over de feiten en cijfers die het Rathenau Instituut over de prestaties van de universitair medische centra (umc’s) verspreidde.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl