Ziekenhuizen en zorgverzekeraars informeren elkaar over succesvol contracteren

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars informeren elkaar over succesvol contracteren
Wat zijn de ingrediënten voor succesvol contracteren van medisch specialistische zorg? Belangrijke voorwaarden blijken te zijn: elkaar vertrouwen geven, een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie, goede procesafspraken en het over en weer gebruiken van dezelfde informatie. Onlangs spraken zo’n 300 medewerkers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars daarover in drie regiobijeenkomsten georganiseerd door ZKN, NFU, FMS, NVZ en ZN.
14 maart 2017

Het doel van de bijeenkomsten was om de deelnemers te informeren over en te betrekken bij verbetervoorstellen voor het zorginkoopproces, die de organiserende partijen gezamenlijk inbrachten op basis van een eerder gelopen project. De deelnemers kregen daarbij ook handvatten voor de contractering voor 2018.

De verbetervoorstellen gingen onder andere over het gebruik van uniforme contracten, een nieuw ontworpen contracteringsproces en meerjarencontracten. Ook werd aandacht besteed aan wenselijkheid en mogelijkheid uniforme datasets, samenwerken en het voeren van gesprekken over belangen. Naast een aantal workshops hierover, presenteerde een aantal zorgverzekeraars samen met ziekenhuizen wat succesvol was geweest aan hun contracteringsproces in 2017.

Uniforme dataset
In een aantal workshops is gesproken over wenselijkheid en mogelijkheid om als ziekenhuizen en zorgverzekeraars één gezamenlijke dataset te gebruiken voor de contractonderhandeling en monitoring hiervan. Nu gebruiken ziekenhuizen en zorgverzekeraars vaak hun eigen data waardoor er verschillende interpretaties zijn. Eén uniforme dataset kan hiervoor een oplossing bieden. Dit onderwerp, genaamd joint fact finding, wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Modelovereenkomsten en meerjarenafspraken
Het lukt ziekenhuizen en zorgverzekeraars niet altijd om de contractering op tijd af te ronden. In het eerder project is daarom geconcludeerd dat het herontwerpen van het contracteringsproces wenselijk is. De eerste stap daarbij is een aantal instrumenten voor gezamenlijk gebruik. Zo wordt de opvolger van de ‘Good Contracting Practices’ opgesteld die kan ondersteunen bij het goed inrichten van het lokale inkoopproces. Daarnaast werken zorgaanbieder en zorgverzekeraars aan een modelovereenkomst voor het non-concurrentiële deel van de contracten. Ook meerjarencontracten kunnen uitkomst bieden voor partijen. Per ziekenhuis, zorgverzekeraar en regio past een bepaalde overeenkomst. Dat is per keer maatwerk. Voor de wat langere termijn wordt gewerkt aan voorbeelden van het inrichten van het contracteerproces zodat de gezamenlijke deadline van 12 november 2017 kan worden gehaald.

Isala Klinieken en Zilveren Kruis
Naast algemene informatie-uitwisseling over succesvolle manieren van contractering, gaven zorgverzekeraars en ziekenhuizen presentaties over nieuwe succesvolle praktijkervaringen met meerjarige contracten. Isala Klinieken en Zilveren Kruis hebben een contract voor drie jaar afgesproken. Zij gebruiken een onafhankelijke derde partij, een zogenoemde third trusted party, die op basis van gegevens van zorgverzekeraars en ziekenhuizen een gezamenlijke informatieset vaststelt. “Het contract kun je vergelijken met een kookboek waarmee we prijzen en volume vaststellen”, aldus Frank Bierens van Isala Klinieken. Carlo Besselink van Zilveren Kruis constateerde dat het veel werk is geweest, maar dat hij blij is dat er nu meer ruimte is voor de inhoudelijke gesprekken over bijvoorbeeld het verbeteren van kwaliteit.

Martini ziekenhuis en Menzis
Menzis en het Martini ziekenhuis hebben een vierjarig contract waarbij de nadruk ligt op het verschuiven van zorg naar de eerste lijn. Voorwaarde is betrokkenheid van dokters bij zowel het maken van de afspraak als de vertaling naar de zorgpraktijk; die kijken immers niet hoe de patiënt is verzekerd, maar wel naar meer praktische uitvoeringszaken. Desi Ghauharali van Menzis: “We kunnen niet alles vastleggen in contracten. Er is ruimte voor onverwachte ontwikkelingen en om daarover in gesprek te gaan. We geven elkaar vertrouwen en dat is spannend.” Symbolisch voor deze samenwerking tussen Menzis en het Martini Ziekenhuis is dat Ghauharali een eigen parkeerplek en werkruimte heeft bij bij het Martini ziekenhuis.

Bernhoven ziekenhuis en CZ
Bernhoven en CZ hebben een contract afgesloten voor vijf jaar. Centraal daarbij staat toekomstbestendigheid en daarmee een kritische blik op de financiën en de zorg. Daarbij hebben ze geen geheimen voor elkaar. Samen testen ze werkwijzen en nieuwe manieren van werken en plannen. CZ geeft daarbij aan dat ze als verzekeraar ook in de projectorganisatie zitten, met als gevolg meer partnerschap. Je moet elkaar het vertrouwen en de ruimte gunnen binnen een meerjarenovereenkomst

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2017