www.oncologienetwerken.nl

www.oncologienetwerken.nl
Elke patiënt, waar ook in Nederland, moet toegang hebben tot de best mogelijke zorg. Om dit doel te bereiken wordt door de zorgaanbieders in acht regio’s, onder leiding van de umc’s, gewerkt aan een ingrijpende wijziging van de organisatie van de oncologische zorg in Nederland. Het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken faciliteert deze regionale samenwerking tussen zorgprofessionals in afstemming met de oncologiepatiënt.
11 juli 2017

Dichtbij als het kan, verder weg als het moet
Prof. dr. Hans Nijman, hoogleraar Gynaecologische oncologie & Immunotherapie in het UMCG en landelijk programmaleider van dit programma van het Citrienfonds: 'De zorg voor kankerpatiënten is succesvol, maar ook complex, zeer gespecialiseerd en duur. De behandelingen worden ingewikkelder, waardoor er meerdere specialismen worden betrokken. Dit betekent dat artsen van verschillende ziekenhuizen worden betrokken bij het maken van een behandelplan voor de patiënt. Kankerpatiënten kunnen daardoor niet altijd bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht, maar krijgen wel de garantie dat de gestelde diagnose en aangereikte behandelopties juist zijn.'

Het programma Naar regionale oncologienetwerken heeft onlangs een website voor zorgprofessionals gelanceerd met onder andere informatie over de activiteiten in de verschillende regio’s: www.oncologienetwerken.nl.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2017