‘We moeten het in de praktijk uitproberen’

‘We moeten het in de praktijk uitproberen’
Op 22 mei 2017 was er de tweede ‘Invitational Conference’ van de NFU ‘Hoe zorgen wij vandaag voor de zorg van morgen?’. Er werd een intensieve landelijke dialoog gevoerd over de conceptwerkprofielen voor circa 18.000 mbo- en hbo- verpleegkundigen in universitair medische centra. In de maanden april en mei ging hieraan een voorbereidingstraject in alle umc’s vooraf. Drie medewerkers van het Radboudumc gaven een impressie van de Nijmeegse aanpak van de proeftuinen.
11 juli 2017

Er zijn zo’n zeventig mensen aanwezig. Net als bij de eerste ‘Invitational Conference’ afgelopen najaar is de samenstelling grotendeels hetzelfde: verpleegkundigen, HR-medewerkers, zorgmanagers, hoogleraren verplegingswetenschap, deskundigen uit het mbo- en hbo-onderwijs, vertegenwoordigers van cliëntenraden en het ministerie van VWS. In oktober 2016 werd een visie gevormd over de rol en taak van de verpleegkundigen in de umc’s. Op basis hiervan en Terpstra I zijn conceptwerkprofielen gemaakt en -kaders opgesteld voor de proeftuinen, die vandaag ter discussie staan.

In de conceptwerkprofielen zijn de taken strikter verdeeld over de mbo-er en hbo-er: de verpleegkundige (mbo-er) zorgt voor de uitvoering, het dagelijks contact, continuïteit en de preventie; de regieverpleegkundige (hbo-er) voor de totale coördinatie en de afstemming. Die taakverdeling levert veel discussie op. ‘De hbo-verpleegkundige lijkt alleen nog de regie te voeren. Maar deze verpleegkundige moet echt aan het bed blijven staan’, zegt Dick Wijkstra, onderwijsmanager Verpleegkunde bij de Hogeschool Leiden. ‘De zorg voor een complexe patiënt moet door een hbo-verpleegkundige worden gedaan’, zegt Corine Latour, lector Verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam en Klaus Boonstra van het College Zorg Opleidingen mist de aandacht voor de vakinhoud. ‘Met het onderscheid tussen regieverpleegkundige en verpleegkundige komen we er niet, denk ik.’

‘We hebben geprobeerd een functiedifferentiatie aan te brengen. Nu moeten we die verder helder krijgen. Dat lukt niet vanachter het bureau, we moeten het in de praktijk uitproberen’, reageert Petrie Roodbol, hoogleraar Verplegingswetenschappen bij het UMC Groningen en lid van de werkgroep ‘functieprofielen verpleegkundigen’.

Proeftuinen
De conceptwerkprofielen worden in de praktijk getest in zogenoemde proeftuinen. Vanuit de VAR in het Radboudumc bestond al lange tijd de wens om een onderscheid te maken tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen op de werkvloer. De Raad van Bestuur heeft toen besloten om met als kader de landelijke beroepsprofielen proeftuinen te starten. Er zijn er al twee gestart: één bij Heelkunde en één bij Medische Oncologie. ‘Belangrijk is dat je het team verpleegkundigen meeneemt in de transitie’, zegt Anne Boerboom, procesbegeleider bij Medische Oncologie. ‘Daarom organiseerden we voor de deelnemers bijeenkomsten over de toekomst van de zorg en de vertaling van die toekomst naar de functieprofielen. Daarna hebben we samen met verpleegkundigen en HR-adviseurs het onderscheid tussen verpleegkundige en regieverpleegkundige inzichtelijk gemaakt.’ Marion van Loveren, stafmedewerker Opleiding van Heelkunde, vertelt dat elke deelnemende verpleegkundige, ongeacht de opleiding, mocht kiezen welke rol die binnen de proeftuin wilde hebben: regieverpleegkundige of verpleegkundige. Dit in overleg met de leidinggevende. Tegelijkertijd is door een adviseur proces verbetering en innovatie een meetplan opgezet voor doelstellingen op patiënt-, kwaliteits- en medewerkersniveau.

Per 1 mei 2017 gingen beide proeftuinen van start voor een periode van vijf tot zes maanden. De toehoorders in de zaal reageerden enthousiast op deze opzet en er kwamen volop vragen. De keuze van een deelnemende hbo-verpleegkundige aan de proeftuin om eerst ervaring op te doen in de rol van verpleegkundige, riep een levendige discussie op.

Mbo-er laten excelleren
De bijeenkomst wordt afgesloten met een paneldiscussie. Hierin wordt een lans gebroken voor heldere keuzes. ‘We moeten oppassen voor een halfbakken aanpak’,

zegt de Nijmeegse hoogleraar Verplegingswetenschap Hester Vermeulen. En de Utrechtse hoogleraar Verplegingswetenschap Marieke Schuurmans doet een hartenkreet voor de positie van de mbo-er.  ‘ Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de ziekenhuizen vaak nog te kort schieten in goede basiszorg, een term die Schuurmans omdoopt in ‘essentiële zorg’. Daar kan de mbo-verpleegkundige volgens Schuurmans keihard in excelleren.

Samenvattend: een helder onderscheid in de zorg voor de patiënt is heel belangrijk voor de profielen. De conceptwerkprofielen zullen worden aangescherpt. De komende maanden worden gebruikt voor het formuleren van een inhoudelijk kader voor de proeftuinen. En in 2018 kunnen ze dan officieel gaan draaien. Tussentijds wordt geprobeerd te leren van en met elkaar. Juist de verschillen en de overeenkomsten zorgen ervoor dat nieuwe kennis wordt gecreëerd.

Meer informatie over toekomstbestendige beroepen verpleging en verzorging.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018