Richtlijnen vormen een lastige opgave voor ziekenhuisbestuurders

Richtlijnen vormen een lastige opgave voor ziekenhuisbestuurders
Op 1 november 2017 verdedigde NFU-medewerker Louise Blume haar proefschrift Tools or Rules? The utility and limitations of guidelines in Dutch hospitals.
3 november 2017

Ziekenhuisbestuurders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die geleverd wordt in hun instelling. Wat goede zorg is, is onder andere beschreven in richtlijnen. Oorspronkelijk hadden deze richtlijnen tot doel om de kennis van professionals up-to-date te houden. Steeds vaker worden ze echter ook gebruikt voor andere doelen, zoals toezicht en handhaving. Implementatie en borging van al deze richtlijnen stelt ziekenhuisbestuurders voor een ‘mission impossible’. Zo blijkt uit het proefschrift van Louise Blume.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de NVZ. De NFU heeft het onderzoek gesteund. Cathy van Beek, bestuurder van het Radboudumc en lid van de begeleidingscommissie: ‘Het onderzoek van Louise Blume legt een belangrijk dilemma bloot waar ziekenhuisbestuurders mee worstelen. In het programma Sturen op kwaliteit van het Citrienfonds zoeken wij naar oplossingen om sturingsinformatie zodanig compact aan te bieden dat bestuurders adequaat kunnen sturen op de kwaliteit van zorg.’

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018