Onderzoekers, artsen en financiers bundelen krachten in Dutch CardioVascular Alliance

Onderzoekers, artsen en financiers bundelen krachten in Dutch CardioVascular Alliance
Overvallen worden door een hartinfarct of een beroerte behoort over ruim 10 jaar tot het verleden. Die ambitie stelt de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) zich, een nieuw samenwerkingsverband waarin twaalf organisaties, wetenschappers en zorgprofessionals op het gebied van hart- en vaatonderzoek. Het nieuwe samenwerkingsverband werd op 12 september 2018 in Utrecht gelanceerd.
13 september 2018

Snelwegen voor toepasbare zorg
De bundeling van krachten op landelijk niveau moet er toe leiden dat hart- en vaatziekten eerder kunnen worden opgespoord, oplossingen sneller worden ontwikkeld en sneller naar de patiënt  worden gebracht en geëvalueerd. Het gezamenlijke doel is om de ziektelast in 2030 met een kwart te verminderen. “De hoge ziektelast door hart- en vaatziekten vormt de grootste gezondheidsuitdaging van onze toekomst”, aldus Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en mede-initiatiefnemer van de DCVA. “Iedere dag opnieuw worden honderden mensen getroffen door een hartstilstand, beroerte of andere aandoening. Het is noodzakelijk dat wij ernstige ziekten eerder kunnen herkennen, opsporen én beter behandelen. Dat lukt alleen door nog intensiever met elkaar samen te werken. De DCVA gaat als het ware snelwegen bouwen om medische doorbraken en nieuwe technologie op het gebied van vroegdiagnostiek en zorg naar de dagelijkse praktijk van arts en patiënt te leiden. We willen dat niemand meer wordt overvallen door een hartinfarct of beroerte en iedereen de beste zorg krijgt.”

Samenwerking in allianties
Om dit doel te bereiken verwacht de DCVA de komende tien jaar minimaal 1 miljard euro nodig te hebben voor onderzoek, valorisatie en implementatie. De 12 partners gaan intensief samenwerken om deze benodigde menskracht en middelen bij elkaar te brengen, met elkaar én met nieuwe partners. Onderzoeksgroepen van alle universiteiten en ziekenhuizen werken samen in allianties en krijgen van de partners ondersteuning bij het versnellen van de valorisatie en implementatie. Dit zorgt ervoor dat oplossingen eerder bij de patiënt komen. Ook is er aandacht voor talentontwikkeling, zodat er ook in de toekomst toponderzoekers zijn, en wordt de onderzoeks-infrastructuur in Nederland verbeterd. De organisaties bouwen bijvoorbeeld aan een sterk datanetwerk dat het delen en hergebruik van hartweefsels en data voor vervolgonderzoek mogelijk maakt.

Voor meer informatie zie www.dcvalliance.nl

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018