NFU en werknemersorganisaties akkoord over tussentijdse loonsverhogingen

NFU en werknemersorganisaties akkoord over tussentijdse loonsverhogingen
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de vier centrales van overheidspersoneel hebben een akkoord bereikt over tussentijdse loonsverhogingen bovenop de Cao umc 2015-2017.
Persbericht, 
30 augustus 2017

Het akkoord houdt in dat de eerder in de cao afgesproken structurele loonsverhoging van 1% per 1 augustus 2017 wordt gewijzigd in een structurele loonsverhoging van 1,55%. Umc-werknemers ontvangen deze extra salarisverhoging zo snel als mogelijk. Daarnaast volgt in december 2017 nog een eenmalige bruto uitkering van € 250 voor medewerkers met een voltijds dienstverband. Deeltijders ontvangen een deel daarvan afhankelijk van hun arbeidsduur.

Alle vier de werknemersorganisaties (FNV Sector Zorg en Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en CMHF) hebben na raadpleging van hun leden ingestemd met een voorstel van die strekking, dat de NFU begin juli jl. had gedaan.

Met het akkoord komt een einde aan een discussie tussen de partijen over de interpretatie van het ‘Loonruimteakkoord’ uit 2015.

“De universitair medische centra zijn blij met dit akkoord. We staan aan de vooravond van nieuwe cao-besprekingen waarin we elkaar hard nodig zullen hebben. Dan is het fijn en geeft het vertrouwen dat we deze complexe discussie met elkaar tot een goed eind hebben kunnen brengen.” Aldus Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUmc en hoofd van de onderhandelingsdelegatie van de NFU.

Vragen over of reacties op dit nieuwsbericht kunt u sturen naar: caoumc@nfu.nl

NFU


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018