Luisteren naar patiënten levert écht betere umc-zorg op

Luisteren naar patiënten levert écht betere umc-zorg op
Utrecht - De zorg in alle Universitair Medische Centra (umc's) in Nederland sluit steeds meer aan bij wat patiënten belangrijk vinden. Dit blijkt uit evaluatie van vijf jaar onderzoek naar de vraag hoe patiënten de zorg in de umc’s ervaren.
21 december 2017

Tussen 2013 en 2017 is door alle Nederlandse umc’s, samen met de Nederlandse Federatie van umc’s (NFU), jaarlijks onderzocht hoe patiënten de poliklinische zorg en de zorg tijdens een ziekenhuisopname ervaren. Het doel was het vinden van aanknopingspunten om die zorg nog patiëntgerichter te maken. "Wij meten wat voor de patiënt de waarde is van de zorg die wij leveren," aldus Prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers, voorzitter van de NFU. "Daarmee willen we in een umc kwaliteit niet vóór de patiënt bepalen, maar samen mét de patiënt." 

Onderzoek en resultaten
Voor het onderzoek vulden patiënten de vragenlijsten van de Consumer Quality Index (CQI) in. Dat leverde analyses en rapportages op voor verschillende onderdelen van de eigen organisatie. De umc’s bepaalden vervolgens zelf in welke uitkomsten ze zich verder wilden verdiepen. Het onderzoek, de resultaten en vooral de verbeteringen in de praktijk staan beschreven in het artikel Samen met de patiënt werken umc’s continu aan verbetering van de zorg.

Leren van de patiënt en van elkaar
Uitleg bij de behandeling, begrip en houding van de arts, en het gevoel van veiligheid zijn voor de patiënt belangrijke elementen. Praktijkvoorbeelden uit de umc’s tonen aan hoe de bereidheid om te leren van patiëntervaringen leidde tot betere zorg. Bijvoorbeeld bij de afdeling Hematologie van het Radboudumc waar patiënten, verpleegd achter sluisdeuren, zich veiliger voelen nu hun monitor gekoppeld is aan de pagers van verpleegkundigen. Een ander voorbeeld is de afdeling Heelkunde van het UMC Groningen. Naar aanleiding van de CQI-resultaten werd een deel van het opnamegesprek naar voren gehaald. Verpleegkundigen van de verpleegafdeling voeren dit gesprek nu al tijdens een poliklinische afspraak. Hierdoor waarderen de patiënten het opnamegesprek positiever. 
De umc’s - of afdelingen daarbinnen - die beter scoorden dan de anderen dienen als voorbeeld voor de rest. Door rekening te houden met de verschillen tussen patiëntpopulaties (casemix-correctie) kunnen umc’s zich onderling goed vergelijken. Deze benchmark stimuleert het invoeren van verbeteringen nog eens extra. 

Toekomst
Ook in de toekomst willen de umc’s de patiëntervaringen blijven meten, maar dan met een nieuw meetinstrument dat nog beter de ervaringen op diverse aspecten van de zorg laat zien. Op dit moment wordt daarnaar onderzoek gedaan. Hierbij zoeken de umc´s samenwerking  met partners in de zorg, zoals algemene ziekenhuizen, patiënten en zorgverzekeraars. Ondertussen wordt ook onderzocht hoe het sturen op de resultaten nog verder verbeterd kan worden. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek en over de vervolgstappen kunt u terecht bij mevrouw drs. R.S. (Ria) Zondervan, beleidsadviseur, e-mail zondervan@nfu.nl


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018