Effecten decentrale selectie

Effecten decentrale selectie
Op 9 februari 2017 heeft Anouk Wouters haar proefschrift ‘Effects of medical school selection on the motivation of the student population and applicant pool’ verdedigd.
16 februari 2017

Het onderzoek is deels gefinancierd door de NFU en was onderdeel van het 2012 gestarte project Effecten van decentrale selectie bij de opleidingen in de Medische Wetenschappen in Nederland.

De situatie van destijds, waarin een deel van de geneeskundestudenten via decentrale selectie en een deel via loting een opleidingsplek verwierven, bood een uitgelezen mogelijkheid voor onderzoek.

Anouk Wouters heeft binnen haar onderzoek gevonden dat selectie van studenten niet leidt tot betere motivatie, bevlogenheid en studieprestaties dan gewogen loting. Ook lijkt de diversiteit van de studentenpopulatie door selectie in het gedrang te komen, terwijl de patiëntenpopulatie steeds diverser wordt. De resultaten van het onderzoek zijn aanleiding voor het opzetten van vervolgonderzoek en zullen tevens gebruikt worden bij de evaulatie van selectieprocessen.

De Nederlandse samenvatting

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018