Digitale verbondenheid met XDS uiterst belangrijk voor oncologie

Digitale verbondenheid met XDS uiterst belangrijk voor oncologie
Het Informatieberaad Zorg, een overlegorgaan van zorgaanbieders, patiënten, leveranciers en VWS, koos deze week voor XDS als standaard voor het uitwisselen van beelden en patiëntinformatie tussen ziekenhuizen. “Die keuze is een zegen voor de oncologie waar state-of-the-art zorg voor patiënten steeds vaker in regionaal verband plaatsvindt”, vindt prof. dr. Hans Nijman, hoogleraar gynaecologische oncologie en landelijk programmaleider van het Citrien-programma Naar regionale oncologienetwerken van de NFU en ZonMw.
4 oktober 2017

Eenvoudiger, veiliger en sneller
Vooral vanuit de oncologie is de afgelopen jaren de noodzaak voor het ‘digitaal uitwisselen van beelden en patiëntgegevens’ voor het voetlicht gebracht, met tevens een pleidooi voor XDS als standaard. XDS was en is daarom ook een hoofdthema in het programma Naar regionale oncologienetwerken. XDS is de meest geschikte standaard om te garanderen dat alle betrokken zorgverleners tijdig, volledig, veilig en uniform geïnformeerd zijn. Nu en in de toekomst met respect voor vigerende wet- en regelgeving rondom bijvoorbeeld privacy. Ook andere specialismen gaan van XDS profiteren, zoals cardiologie en acute zorg.

Roadmap
Door het Citrien-programma is een grote push gegeven aan de algemene acceptatie van XDS als standaard voor gegevensuitwisseling. Tegelijkertijd startte het programma al in 2015 met praktische projecten in alle regio’s in Nederland waarbij XDS-wordt gebruikt als de standaard voor gegevens uitwisseling. Verdere versnelling bleek mogelijk doordat regionale projectleiders ‘best practices’ telkens op landelijk niveau met elkaar delen. Door hen wordt gewerkt aan een agenda (‘roadmap’) voor de volledige uitrol van XDS als standaard naar umc's, topklinische- en algemene ziekenhuizen in Nederland. Hierbij wordt vanzelfsprekend afstemming gezocht met (landelijke) stakeholders. De ambitie is dat in 2025 voor de gehele 2e en 3e lijn in Nederland onderlinge beeld- en gegevensuitwisseling kan plaatsvinden op basis van de XDS standaard. Dat deze week gekozen is voor XDS als dé standaard voor het uitwisselen van beelden draagt hier geweldig aan bij.

Best mogelijke zorg
“Het digitaal uitwisselen van beelden en patiëntgegevens is een randvoorwaarde voor het opzetten van de regionale oncologienetwerken. Een regionaal oncologienetwerk heeft als kerndoel kwaliteit van zorg te bewerkstelligen voor de patiënten, om ervoor te zorgen dat iedere kankerpatiënt toegang heeft tot de best mogelijke zorg. Goede samenwerking tussen zorgverleners is hierbij essentieel en dat betekent ook dat je zorgvuldig en veilig informatie met elkaar uitwisselt als dat van belang is voor een goede behandeling. En die informatiebehoefte binnen het regionale oncologienetwerk gaat verder dan alleen de uitwisseling tussen ziekenhuizen. Ook patiënten, huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen spelen hierbij een belangrijke rol”, aldus prof. dr. Hans Nijman.

Voor meer informatie over het Citrien-programma Naar regionale oncologienetwerken zie www.oncologienetwerken.nl
Voor meer informatie over het Citrienfonds zie http://www.nfu.nl/patientenzorg/citrien/

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2017